ÅBNING AF PORTEN TIL HIMMELEN

A stillness pic 87392219 3061731157184215 4319913290688888832 o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er gennem ”bevidsthedsstigen”, som hver enkelt af os skal klatre, inden vi kan komme ind på det tavse hemmelige sted for den Allerhøjeste …


STILHED ER STYRKE

 

Når vi når stedet for tavshed i sindet, har vi nået “Kraften” – det sted, hvor alt er én, den ene magt – Gud. “Vær stille og vid, at jeg er – I AM – Gud.” Diffus kraft er støj. Koncentreret kraft er tavshed. Når vi gennem koncentration (tilbagetrækning ind i et centrum) har bragt alle vores kræfter til et kraftpunkt, når vi har kontaktet Gud i tavshed, er vi eet med ham (Ånden) og dermed ét med al kraft. Dette er menneskehedens arv. “Jeg og min far er ét.”

 

KUN EEN VEJ

 

Der er kun een måde at være ét med Guds kraft på, og det er bevidst at kontakte Gud. Dette kan ikke gøres “udenfor”, for Gud manifesterer sig indefra. “Herren er i sit hellige tempel; lad hele jorden tie stille for ham.” Kun når vi vender os fra ‘udenfor’ til den ‘ indre’ stilhed, kan vi håbe på at gøre en bevidst forening med Gud. Vi vil indse, at hans kraft er for os at bruge, og vi vil bruge den til enhver tid. Så vil vi vide, at vi er ét med hans kraft.

Først da bliver menneskeheden forstået. Mennesket vil lære at give slip på selv-vrangfrestillinger og forfængeligheder. De vil indse deres uvidenhed og lidenhed. Derefter vil de være parat til at lære. Folk vil indse, at de stolte ikke kan undervises. De vil vide, at kun de ydmyge kan opfatte sandheden. Deres fødder vil føle den faste klippe, de vil ikke længere snuble, og de vil være i stand til at træffe beslutning.

 

GUDS NATUR

 

At indse, at Gud er den eneste kraft, substans og intelligens kan være forvirrende i starten. Men når man indser Guds sande natur og bringer ham/hende frem i aktivt udtryk, vil man bruge denne kraft til enhver tid. Man vil vide, at han/hun bevidst kontakter Guds kraft til enhver tid – når man spiser, når man løber, når man ånder, eller når man udfører det store arbejde for den ene. Menneskeheden har ikke lært at udføre Guds større gerninger, fordi de ikke har indset storheden i Guds kraft og ikke har vidst, at Guds kraft er til menneskehedens brug.

 

Husk, at Gud ikke hører os gennem vores høje og forgæves gentagelser eller vores meget tale. Vi må søge Gud gennem Kristus (bevidsthed) indeni, den usynlige forbindelse, som vi har i os selv. Når faren/moren indeni tilbedes i ånd og sandhed, hører Gud opkaldet fra den sjæl, som oprigtigt åbner for Gud. Den, der opretter forbindelsen med Faderen/ Moren i det hemmelige sted for deres egen sjæl og der bliver, ham eller hende vil Gud belønne åbent.

 

BEVIDST KOMMUNIKATION

 

Hvor ofte afslørede Yeshua (Mesteren Jesus) sin individuelle kontakt med Faderen/Moderen. Se hvordan han konstant holdt sig i bevidst kommunikation med Gud indeni. Se, hvordan han talte med Gud, som om han personligt var til stede. Se hvor kraftfuld denne hemmelige indre relation gjorde ham. Han erkendte, at Gud ikke taler i ilden, jordskælvet eller den store vind, men i den stille, lille stemme dybt inde i vores egne sjæle. Mennesket må indse og forstå, at den virkelige port til himlen er gennem ens egen bevidsthed.

 

(Uddrag fra “Undervisning af Mestrene i Fjernøsten”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.