OM SLUTNING AF EN ÆRA

A end times pic 5ac3e2647a74af25008b4568 1136 852


Der er to hovedfaktorer, der er ansvarlige for de kommende Jordændringer. Disse to faktorer er det stigende antal mennesker samt forurening og misbrug af planeten. Disse faktorer kræver en ændring af katastrofisk karakter for at afhjælpe balancen.

 

MENNESKETS EVOLUTION

 

Hvis man ser på hastigheden for menneskelig reproduktion i løbet af de sidste tusind år, er det ikke svært at se, blot ved at overveje jordressourcer og projicere tal fremad i fremtiden, at den måde, menneskeheden lever i dag, ikke kan føres videre i fremtidens århundreder.
Menneskeheden vokser for hurtigt i antal til at kunne optage spirituel forståelse. Menneskeheden reproducerer sig selv i for højt et antal og forurener dermed selve landet, der leverer den nødvendige mad til menneskenes eksistens. Menneskene bruger landbrugsmetoder, som snart ikke vil være i stand til at imødekomme kravene fra en stadigt stigende verdensbefolkning.

 

Desuden manipulerer menneskeheden nu det hellige væsen, Moder Natur, for at opnå en kortvarig gevinst uden at overveje de langsigtede implikationer. Der nærmer sig derfor en tid med hungersnød, tørke, skadedyr, da naturen reagerer på, hvad menneskeheden har gjort mod hende. Denne reaktion skal ikke ses som en form for straf fra det guddommelige, men snarere som blomstringen af de frø, som menneskeheden selv har sået.

 

EN RENSELSE

 

Denne ændring vil finde sted både på et indre og ydre niveau. Det er noget, du bør byde velkommen, hvis du ikke frygter døden og kan se formålet med genfødsel. Husk, at symbolet på akvariealderen er ‘Phønix’. Phønix er den mystiske fugl, som bevidst ofrer sig selv på den kosmiske ild og frigiver sin gamle form for at komme frem renset i den nye form. Symboliserer Phønix ikke det ønske inden i dit eget åndelige væsen om at renselsen af Jorden skal finde sted, så den gamle menneskelige form kan kastes af og den nye akvariske form kan komme frem??

 

Når du ser dig rundt i verden i dag, kan du ikke undgå at bemærke det stigende tempo i menneskelig konflikt over hele kloden, da både nationer og enkeltpersoner er imod hinanden af politiske, ideologiske eller religiøse grunde. Men menneskeheden lider ikke kun på det ydre niveau gennem hungersnød, jordskælv, sygdom og krig, men også på det indre niveau gennem sin mangel på spiritualitet. Menneskehedens fokus på selvcentrerethed, dens grådighed og dets bekymring for selvet alene, på bekostning af dets med-mennesker og de andre riger på jorden … Alle disse begivenheder vidner om tilnærmelsen til Armageddon og afslutningen af Tidsalderen. Menneskeheden skal renses. Mennesket har brug for at opleve den kosmiske ild til renselse for at komme genfødt ind i vandmandens tidsalder.

 

IKKE TID NOK

 

Jeg ved, at der er mennesker, nogle åndeligt motiverede, der tror, at denne begivenhed ikke vil ske, og at den enten vil blive forhindret ved indgriben fra en stor mester eller ved at vende den vej, hvorpå den er nu. Jeg beder jer om at huske virkningen af den sidste store impuls af Kristus-energien, fra Mester Jesus, der kom på jorden for to tusinde år siden. Overvej, hvor lang tid det tog for den energi at blive en effektiv kraft på Jorden, selv efter Mesterens store offer.

 

Selv om Kristus-energien skulle vende tilbage på dette tidspunkt, kunne den ikke flytte menneskeheden fra den kurs, den er sat på. Derfor kunne de gamle profeter og seere fortælle deres profetier med sådan sikkerhed. At grundlægge kosmisk viden på Jorden, til at manifestere den gennem cyklussen for menneskelig evolution, tager tid, menneskelig tid. Den åndelige bevidsthed, der er nødvendig for at redde denne verden, kan ikke baseres i den tid, der nu er tilbage, før Jorden ændrer sig.

 

DEN HVIDE RACE

 

De af jer, der anerkender denne kendsgerning og ikke ved, hvornår dette store transformationsøjeblik kommer, men kun har tillid til, at det vil være en guddommelig handling, inspireret af guddommelig vilje, kan spørge, hvad er formålet med jeres væren. Som jeg har sagt tidligere, skulle analogien til en redningsbåd dukke op. Du sejler med det ‘store skib’ – Moder Jord. I øjeblikket sejler du i rolige farvande, for du lever i de lyserøde dage af den vestlige verdens civilisation, den hvide races civilisation, der skal føre verden ind i den nye tidsalder.

 

Denne civilisation har tiltrukket sjæle af høj bevidsthed, sjæle hvor bevidstheden har manifesteret teknologien og den menneskelige forståelse, som giver dig den høje levestandard, som du nu nyder. Du har det bedste fra denne jord. Det er en kendsgerning. Du skal dog også huske, at den bevidsthed, der giver dig din høje levestandard, kom ned til Den Hvide Race, fordi det er racen, der primært er ansvarlig for fødslen af New Age. Dybt nede på sjæleniveau er denne bevidsthed forberedt på de store ændringer, der kommer.

 

PÅ FØLGENDE LINK KAN DU LÆSES MERE OM DETTE EMNE –

https://cygnusent.blogspot.com/search/label/End%20of%20Era

 

( From the teachings of Ramala )

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.