De menneskelige værdier – Kapitel 2

Kapitel 2, Kærlighed

 

Den grundlæggende energi

 

Sand kærlighed er ubetinget kærlighed. Den er ren og uselvisk. Den må ikke indebære nogen form for motiver, ønsker eller gengældelser. Således er ubetinget kærlighed! Den kommer spontant og kan være en hård lektie for mennesker at lære og at huske. Men når vi dyrker og praktiserer sand kærlighed, vil den fjerne vredens og ondskabens “ukrudt”, så fred og harmoni kan blomstre i stedet for.

 

 

Kærlighed er universets basiske og grundlæggende energi, og derfor er den den mest kraftfulde af alle energier. Hvis du elsker Gud, må du elske alle mennesker og alle medskabninger, for Gud, som er lig kærlighed, findes i alt og alle. Såvel som den almægtige og alvidende er Gud allestedsnærværende.

 

Kærlighed er understrømmen i alle menneskelige værdier. Den kan ikke visualiseres, men er til stede overalt. Bare se på efterfølgende forklaringer :

 

 

  1. Kærlighed i tankerne er Sandhed
  2. Kærlighed i handling er Retskaffenhed
  3. Kærlighed i følelserne er Fred
  4. Kærlighed som forståelse er Ikke Vold

 

 

 

Det vil så sige at Kærligheden må forstås som den universelle kraft, der findes overalt og kan

erfares og kanaliseres gennem det harmoniske og fredfyldte menneske. Sådan en kærlighed er ikke bare en følelse. Den er en form for energi, der influerer på alle livsformer. Det er en kraft, som den enkelte kan får mere af ved at dele ud af den.

 

Menneskes afspejling

 

Kærlighed er det enkelte menneskes afspejling af det Guddommelige. En afspejling af guddommelig Sandhed, som selve dyr og planter reagerer på. Denne kærlighedskraft vil altid overvinder følelsen af frygt ved at skabe både forståelse og samhørighed.

 

Livet bliver meget lettere og rarere, når man erfarer, at sand kærlighed er uselvisk, og at den vokser ved “at give og tilgive”, men ikke ved at “få og glemme”.

 

Kærlighed kan kun findes når negative følelser ikke er tilstede. Vi må lære at blive befriet for sådanne tendenser, da det er dem, der blokerer for den uophørlige strøm af guddommelige kærlighed. Negative tanker og følelser kan kun blive kastet bort, når vi indser, at vores eget “Selv” er den samme kerne som findes i alle andre mennesker.

 

 

Samhørighed med andre

 

Forståeligt nok må kærlighed først opleves i forholdet til forældre, for derefter langsomt at vokse til at inkludere familien, venner, landet, menneskeheden og mest af alt, den universelle bevidsthed som mennesket har kaldt “Gud”.

 

Men sand kærlighed vælder op fra den inderste kerne i mennesket. Den bevirker, at personen oplever sin samhørighed med ethvert levende væsen. Denne realisation af uselvisk kærlighed er baseret på, at vi udtrykker den i rigtige handlinger og oplever en tilstand af fred, harmoni og ikke mindst, indre balance.

 

Vi må lære at sand kærlighed er uden ego, hvor andres lykke også er min lykke, og at være opmærksom på, hvor egoet ønsker at “eje” og “besidde”, vil kærlighedens natur altid være at “give” og “tilgive”.Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.