VEJLEDNING TIL UNGE MENNESKER — DEL 1

 

Young people 3 images

En af de fejl, der præger samfundet i dag, er, at det er opdelt i forskellige led.  De gamle tror, at de ingen forbindelse har med de unge, og de unge tror, at de intet har tilfælles med de gamle, og på denne måde sker der en opsplitning, og den kommunikation der er så vigtig for både unges og gamles udvikling bliver hæmmet.

 

Fulde Fysiske Modenhed

 

Når jeg taler om et ungt menneske, taler jeg naturligvis om en person, som er ung regnet i fysiske år, ikke i sjæleudvikling, for i virkeligheden inkarnerer et stort antal udviklede sjæle for tiden i unge legemer.  Når jeg siger unge mennesker, mener jeg mennesker på under tredive år, for det er på dette alderstrin, at man sædvanligvis opnår den fulde fysiske modenhed.

 

Det er ved slutningen af det tredivte år, at sjælen har åbnet og sensibiliseret legemets tre nederste chakraer (energicentrer).  I løbet af hver af de første tre tiårs cykler udfoldes en af de nederste tre chakraer, og det er først når den tredje chakra, omkring solar plexus, den emotionelle chakra, har foldet sig ud, at en person har opnået den fuldstændige fysiske modenhed.

 

En Prøvelsens Tid

 

På grund af den situation i hvilken verden i dag befinder sig, med kun en kort frist før en omvæltning og genfødsel af Jordens overflade vil indtræffe, må man huske på, at de sjæle, som for tiden inkarnerer på Jorden, gør det af ganske bestemte og skæbnebundne grunde.  Det er en vanskelig tid at inkarnere i, og det er vanskelige ting, der skal læres.

 

Denne særdeles kritiske periode i Jordens udvikling byder på store muligheder for at lære og gøre åndelige fremskridt, men det er også i høj grand en prøvelsens tid.  Af samme grund vil også en stor del af denne tids unge falde fra på vejen, men der bør ingen bebrejdelser rettes mod dem, de bør ikke føle sig skyldige, for det er en tid med prøvelser som unge mennesker normalt ikke ville blive udsat for.

 

Eget Valg

 

Alle de mennesker som nu er unge, har besluttet sig til at inkarnere i disse dramatiske og omskiftelige tider, fordi de ønskede at opleve det, som nu udspiller sig på Jorden.  De har i de omvæltninger, som skulle komme set noget som de kunne lære af.  Jordens genfødsel vil implicere en kataklysme, hvorunder Atlantis vil dukke frem igen, og derfor er mange af de sjæle, som nu er til stede i unge legemer, forhenværende borgere i Atlantis, som er kommet for at omforme den ondskab, der stammer fra for over tyve tusinde år siden.

 

Unge mennesker bør derfor erkende, at de lever i denne tidsalder efter eget valg.  De kan ikke sige, at det ikke er, hvad de har ønsket, at det ikke giver dem det, som de forventer af livet, for de har selv valgt at være til stede nu:  ingen har påtvunget dem dette valg.  De nyder faktisk et stort privilegium ved at være her på Jorden i vor tid, som rummer så megen vækst og udvikling, for der er mange sjæle, der stadig befinder sig på højere livsniveauer, og så venter på en sådan mulighed.

 

I er formodentlig alle klare over, at beslutningen om at inkarnere bliver truffet på planer, der ligger over det fysiske længe før undfangelsesøjeblikket.  Derfor må alle I unge, som lever i denne omskiftelige tid, være klare over, at den rummer noget, som I skal lære.  Der er en lektie, som I skal lære af hele dette disharmoniske kaos.  Der er hindringer, som I skal overvinde.

 

Hvorfor Tiden Går Hurtigere

 

Denne planets vibrationshastighed bliver øget, Jordens frekvens bliver sat i vejret af dette Sollegemes Herrer, og derfor synes det, som om tiden går hurtigere, og som om livet forløber med større fart.  Megen disharmoni og ondskab bliver åbenbar, når alle menneksets vildfarelser kommer op til overfladen.  Det er derfor en meget vanskelig tid for unge mennekser, der skal lære af livet.

 

Der er en særlig grund til, at det bliver specielt vanskeligt.  Som I ved, går det tilbage for samfundet.  Det er ved at bryde sammen.  Når I ser jer omkring, kan I på næsten alle livets områder iagttage den vestlige civilisations endelige nederlag, for mens mennesket har fulgt intellektets vej uden at lade den opvejes af en åndelig holdning, har han opbygget et samfund, som er fuldkommen materialistisk, i hvilket livet er helliget selv´et og dets forstørrelse.  Derfor kan man i den unge generation i dag se et helt slægtled af unge mennesker, som for første gang i denne tidsalder har mulighed for at være ubeskæftigede.

 

Den Personlige Frihed

 

I de århundreder som er gået, har det været et væsentligt element i livet, at unge mennesker arbejdede, så snart de var i stand til det, både for at hjælpe til med at brødføde familien og for at sikre denne families overleven inden for samfundet.  Med den teknologiske revolutions begyndelse og de påfølgende store teknologiske fremskridt er der fremkommet en hastig forøgelse af den personlige frihed, og resultatet har været, at unge mennesker i dag har mulighed for at undgå et arbejde, som de burde udføre.  De har derfor mistet den grundlæggende arbejdsdisciplin.

 

I vor tid går unge mennesker i skole og har derefter under deres ferie en lang hvileperiode, hvorunder de i virkeligheden skulle begynde at arbejde og lære om livets grundlæggende værdier.  Men tidens uddannelesssytemer er således indrettet, at man ikke lærer om disse værdier i skolen, men bliver undervist på de områder, som leder eleverne til at antage samfundets værdinormer, som de er i dag:  materialistiske værdinormer som går ud på kun at sørge for sig selv, selv at opnå personlige ejendele og magt.

 

Mangel På Motivation

 

Unge mennesker vokser i dag op med frihed og tid til at forfølge ethvert formål, som de måtte ønske, men de har ikke modtaget den grundlæggende vejledning, der ville tillade dem at motivere sig på korrekt vis.  De søger.  De leder efter noget, som kunne give deres liv et mål, så de kunne få udbytte af deres fritid.  Man behøver blot at se sig omkring i verden for at konstatere, at unge mennesker har fulgt en mangfoldighed af veje under deres desperate søgen efter en mening med livet.

 

De unge har antaget mange former for tro, skabt mange dogmer, dannet mange kulter, og levet deres liv på måder, som ser besynderlige ud for den ældre generation, som ikke havde den samme frihed, da de var unge.  Den ældre generation kan ikke forstå, hvorfor det er nødvendigt for unge mennesker at have sådanne mål, men de er ikke opmærksomme på de unges mangel på motivation.

 

Artiklen fortsættes…. (Del 2)

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.