ÆGTESKABET OG SKILSMISSEN – DEL 4

 

 

                              radha_krishna

 

Billedet skildrer den perfekte partnerskab mellem Krishna (legemeliggørelsen af Lord Vishnu), sammen her med Sin gemalinde Radharani (eller Laksmi, den guddommelige ledsager af Lord Vishnu).  Billedet også illustrerer den Maskulin energi (Viljen, Kraften) fuldstændig afbalanceret og forenet i harmoni med den Feminin energi (Kærligheden, Visdommen).

 

Ægteskabets Egentlige Bestemmelse

 

En mand og en kvinde forenes i ægteskabet for at leve deres liv sammen.  Det første, der skal bringes i orden, er tilrettelæggelsen af en afbalanceret fysisk tilværelse.  Mere vigtigt er det dog, at der opnås en åndelig ligevægt i ægteskabet.  I har alle levet mange forskellige liv i mange civilisationer, I har bygget jer et hjem, har opdraget jeres børn, har set dem forlade jer og blive gift, og I har levet i overensstemmelse med jeres individuelle bevidsthed.  Derfor er det vigtigste ikke ægteskabets fysiske eller materielle side, men det åndelige aspekt, den vækst som sjælen gennemgår i det, den fælles udvikling af to bevidstheder som var forordnet af skæbnen, før de inkarnerede.  Hvis denne åndelige vækst ikke har fundet sted, har man ikke opfyldt ægteskabets egentlige bestemmelse.

 

Ægteskabet er ikke bare en forening af to sjæle, der som formål har, at de således mere bekvemt kan leve deres liv, selv om mange mennesker i disse tider netop gifter sig af denne grund.  For mange mennesker betyder ægteskabet selskab, tryghed, egoisme, sommetider endog grådighed.  Ægteskabets virkelige formål er at opfylde den åndelige skæbne, om hvilken to sjæle, før de blev født, har indgået en aftale.  Hvis de skal opnå dette, må ægteskabets åndelige balance være korrekt.  Det vigtigste er ligevægten mellem de to sjæles åndelige bevidstheder.  Hvis denne ikke er til stede, vil der altid rase alvorlige konflikter inden for ægteskabet.

 

 

Et Åndeligt Fælleskab

 

I udvikler hver især jeres bevidsthed, og det har stor betydning, at jeres partner udvikler sig sammen med jer.  Meningen med ægteskabets åndelige forening er, at den ene part hjælper den anden, mens de begge følger deres bane, så den ene kan opmuntre den anden, hvis denne sakker agterud, mens den anden skal erkende, at den første eventuelt får et forspring og søge at indhente dette.

 

Hvis manden og kvinden tillader, at kløften imellem dem vokser sig dyb, så er deres forening forspildt, og ægteskabet har mistet sin mening.  I kan se den fare, der lurer.  I er måske blevet gift og har fået børn efter skæbnens bestemmelse, men I har måske ikke kunnet opnå noget åndeligt fællesskab, hvorfor I er dømt til et ægteskab på det fysiske plan.  I skal blive sammen, eller I bør i hvert fald gøre det for de børns skyld, som I har ladet blive til, og det er ikke nogen behagelig lektie at lære.

 

 

Åndsbeslægtede

 

Alle udviklede sjæle burde gøre sig livets og ægteskabets åndelighed klart.  Det burde vide, at ægteskabet ikke blot består i at bo sammen, få børn og føre hjem, for disse ting har de gjort mange gange tidligere, og de burde kunne klare disse ting uden egentlig at behøve at tænke over dem.  Det, som de her skal lære noget om, er ægteskabets åndelige aspekter, fordi det, der til sidst vil ske for dem, er, at de, i de endegyldige jordiske ægteskaber de i deres fysiske legemer vil indgå, vil blive knyttet til dem, der virkelig er åndsbeslægtede med dem, hvilket vil føre til deres sjæles forening i én fuldstændig afbalanceret bevidsthedsgnist.  Når de har opnået dette, kan de betragte sig selv som adepter af højeste grad.

 

 

Skab Ingen Forhindringer

 

I må alle søge at bevare den åndelige ligevægt i jeres ægteskab.  Hvis I arbejder på at etablere en sådan ligevægt snarere end en fysisk vil denne også falde på plads for jer, for “det, som er foroven, er som det, der er forneden”.  I den udstrækning I udviser åndelig betænksomhed og kærlighed overfor jeres ægtefælle vil disse faktorer også give sig udtryk på det fysiske plan.  Husk at når I giver efter for jeres små personligheder, for jeres følelser, forelskelse, had og humørsvingninger, så skaber I forhindringer ikke blot for jer selv men også for jeres partner, og ved at hæmme ham eller hende pådrager I jer karma.  I påvirker altså ikke blot dette liv, men også kommende inkarnationer.  Søg derfor at finde frem til denne åndelige ligevægt, for når I har opnået den inden for jeres ægteskab, vil andre faktorer miste deres betydning.  Hvis I finder denne ligevægt, har I fundet ligevægten i livet og i evigheden.

 

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.