ÆGTESKABET OG SKILSMISSEN – DEL 3

 

 

Happy couple

 

Man siger, som sandt er, at ægteskaber indgås i himlen, og de er da også bestemt af skæbnen.  Den person I skal giftes med har I valgt, før I inkarnerede.  I behøver blot at genkende dette menneske, når det dukker op i jeres liv!

 

 

Jeres Sjælelige Udvikling

 

Som regel vil man, hvis man da ikke er blevet forledt til noget andet, ikke engang være interesseret i at blive gift, før man møder den rette.  Så vil man for første gang overveje et ægteskab.

 

Ægteskaber indgås som regel mellem mennekser, hvis sjælelige udvikling i enogtyveårsalderen adskiller sig væsentligt fra den, I har nået , når I fylder enogtredive, enogfyrre og enoghalvtreds.  Når I er blevet enoghalvtreds år gamle, vil I være nået frem til den fuldkomne åndelige modenhed, og hvis jeres partner ikke kan udvikle sig i samme tempo, vil der komme til at hvile et betragteligt pres på jeres ægteskab og jeres skæbne.

 

Man kan med rette sige, at en udviklet sjæl kun sjældent vil gifte sig med en uudviklet sjæl, og da som regel af karmiske grunde eller for gennem dette offer at hjælpe den uudviklede sjæl.  Derfor er noget af det første I skal nå til klarhed over, jeres tilkommendes grundlæggende livssyn, både på det fysiske og på det åndelige område.

 

 

Ingen Blandede Ægteskaber

 

Jeg ville også gerne på dette sted sige, at den skik at gifte sig udenfor sin race, som det ofte sker i dag, er forkert.  Hver af de racer der inkarnerer på Jorden – den sort, den hvide, den røde og den gule – har forskellige ting at lære.  De fire racer blev af Skaberen skænket Jorden i deres rene form, og det er forkert at blande f.eks. den sorte og den hvide, eller den hvide og den gule.  I vil måske synes, at det er ubehageligt at sige det på denne måde, men dog er det sandt.  Skæbnen forordner ingen blandede ægteskaber.

 

Husk på at det ikke haster at blive gift, og at tiden vil afgøre en eventuel tvivl.  I dag dyrker de unge ivrigt deres lidenskaber og ægteskabet, men, som ethvert etableret ægtepar, der virkelig kender ægteskabet, kan fortælle jer, så ligger alle de ønskedrømme, billeder og tanker, man gør sig om ægteskabet langt fra vikeligheden, og forsvinder snart.  Hvis I er i tvivl, så vent derfor.  Bed om at I må få inspiration, og den vil komme til jer.

 

 

En Åndelig Vielsesceremoni

 

Når I har besluttet at blive gift, så vil det, eftersom indgåelsen af ægteskabet er en åndelig handling, være af betydning, at der foregår en åndelig vielsesceremoni.  Derfor er de borgerlige ægteskaber som nu indgås ikke åndeligt bindende.  De kan være i overensstemmelse med statens love, men det er alligevel ønskeligt, at den åndelige vielsesceremoni foregår i en slags tempel for en eller anden trosretning, og at den Uendelige Ånds velsignelse bliver nedkaldt over ægteskabet;  for hvis I ikke beder om åndelig bistand i jeres ægteskab, hvis I ikke påkalder de Højere Væseners velsignelse, vil I heller ikke modtage nogen.

 

 

I Er Individer

 

Husk på at I, til trods for at I er forenet i ægteskabet, stadig er enkelt-individer.  I har hver især en skæbne at følge foruden den fælles skæbne, der er knyttet til ægteskabet.  Den ene part burde altid opmuntre den anden til at følge sin egen bane.  Selv om I er individer, vil I gro sammen i ægteskabet, og de af jer, som har nået en udviklingsgrad, der tillader jer at gifte jer med jeres beslægtede sjæl, den sjæl der i Skabelsen er udtryk for jeres sjælsudtryks anden halvdel, må huske, at I har ansvaret for at gro sammen for at blive til det ene menneske, som var tilsigtet.  Dette er det egentlige formål med jeres ægteskab.

 

Husk også at rollerne i ægteskabet ikke er så nøje fastlagt, som samfundet gerne så.  Manden er ikke altid forsørgeren.  Kvinden står ikke altid for husholdningen.  Rollerne kan blive ombyttet på enhver måde, til enhver tid, og af enhver årsag.  Ægteskabet er som en skole, og derigennem vil I lære meget af det, som livet skal indprente jer:  at kontrollere jeres legeme, jeres følelser, jeres tunge og jeres tanker.

 

 

En Vis Ligevægt

 

Det gælder for enhver forbindelse mellem mennesker, ikke blot ægteskaber men også venskaber, eller enhver sammenslutning om en fælles sag, at der må være en vis ligevægt, hvis noget godt skal komme ud af det;  i ægteskabets åndelige forening er det meget vigtigt, at der består en ligevægt, og at den bliver opretholdt, når man har opnået den.  Hvis et ægteskab på rette måde er fuldbyrdet og afbalanceret i den tid, det består, hvis mandens styrke er i ligevægt med kvindens visdom, så bør, hvis en af parterne dør og vender tilbage til sin åndelige tilværelse, den anden være i stand til at leve lykkeligt videre.  Således er et virkeligt ligevægtigt ægteskabs væsen, for man giver og tager, mens man altid anerkender den anden parts frihed og åndelighed.

 

Artiklen fortsættes…. (Del 4)

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.