FORSTÅELSE OG BRUGEN AF GUD-ENERGIEN I DIG

 

A awakening pic  a 118654849 3589033101120682 2866606420773590987 n


Den følgende artikel er et uddrag af en kraftfuld lære fra Yeshua (Jesus) givet til en udvalgt gruppe af tilhængere.


HVEM ER GUD

Hvem er Gud? Og hvor er den Gud, som fylder hele din tanke, på hvem din tanke er centreret eller fokuseret?
Gud er ikke et stort væsen uden for dig, som du vil bringe inden for og derefter præsentere for verden. Gud er den kraft, der genereres og opmuntres af din egen tanke-handling. Det er rigtigt, at kraften er inden i og rundt omkring dig, men den er inaktiv, indtil du tænker på den og ved, at den eksisterer. Så ser du det strømme frem fra dig i ubegrænset mængde. Du præsenterer det for verden, og verden drager fordel af din præsentation. Du skal selv præsentere resultatet ved at vise drivkraften for alt godt, Gud din Fader (SPIRIT/ÅNDEN), kraften til at fuldføre, bag enhver tanke og handling. Nu er du Gud, der opfylder eller udfylder resultatet. Dette er Gud, den sande og eneste Gud, der står frem fra dig.
Du ER så Gud Faderen, husbonden, forstærkeren og projektoren, den bestemte og positive udøver. Da er det, at legioner vil flyve derhen for at udføre din befaling.


DIT HELLIGE TEMPEL

I det øjeblik du med ærbødighed og dyb mening helhjertet siger, at Gud er i sit hellige tempel og ved, at dette tempel er din rene krop, ligesom du præsenterer den, og som du i sandhed står i dag, at du, den sande Kristus, lever ét med Gud, lige inden for dette tempel, og at dit ophøjede legeme er et helligt opholdssted, en hel og altomfattende bolig, er du en energi-givende kraft, et altomfattende og kar for dette sande og guddommelige princip at strømme igennem. Så hælder du mere og mere ud af den Gud, som du er, og som du elsker.
Du tilbeder, du priser, og med din stadigt voksende kærlighed åbenbarer du for hele menneskeheden, at de har mulighed for at se Kristus, Gud-manden stå sejrsikkert frem.


SAND YDMYGHED

Nu siger du med den største glæde, “Den, der vil, lad ham eller hende komme og drikke rigeligt af vandet fra det rene liv”. De, der gør det, vil aldrig tørste igen. Den kraft, du bruger og udsender, er Gud.
Sønnen udfører let hvad Faderen udfører. Dette er også at være ydmyg over for og bøje sig for denne store kraft. Dette er sand ydmyghed, der fremtræder i et ydmygt væsen, ét med sin egen drivkraft og styrke.
Ved konstant at tænke på, rose, velsigne og takke denne kraft øger du dens strømning, og når du gør dette, bliver den potent og lettere tilgængelig for dig. Derfor, siger jeg, bed uden ophør. Dit daglige liv er sand bøn.


GUD I DIG

Ved først at vide, at denne kraft eksisterer og derefter bruge den med absolut tillid, bliver du snart fuldstændig bevidst om den. Du ved snart, at det er altomfattende i forbindelse med dig. Hvis du bare vil lade det strømme, vil det haste til dig i alle tilfælde. Det flyder til dig, når du lader det strømme fra dig. Stå frem som Gud og del det ud. Dette er Gud din Fader i dig, og du og din Fader er eet. Ikke tjenere, men sønner, sønner af den Første Oprindelige Årsag. Alt, hvad JEG ER (I AM), er dit; for du er JEG ER (I AM).
Det er ikke mig, der udfører arbejdet, det er I AM i Faderen (Ånden) og Faderen i mig frembringer den store bedrift. Da du ved, at du arbejder, ét med Faderen, er der ingen begrænsninger, ingen grænser; du ved, det er din guddommelige ret – at udføre alle ting.


(Artikel fra bogen “The Life of the Masters of the Far East” Vol. 3)

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.