LAD IKKE FRYGT OG BEKYMRING OVERVÆLDE DIG…

25 March 2020 | angst,Bekymringer,Frygt | Tags: , ,

 

A angst pic 90595661 3132474460109884 3770605192781758464 n

 

Frygt er kun fraværet af tillid …. Tillid til Gud!

 

 

FORBLIV MOTIVERET AF ÅNDEN

 

Derfor, hvor der er forening med uendelig viden, hvor der er forening med Gud, kan der ikke være frygt. Det er derfor frygt defineres som fraværet af Gud, eller snarere som fraværet af tillid til Gud, thi hvis du er knyttet til Kilden til alt liv, er der ikke plads til frygt. Hvis du er styrket og motiveret af din ånd, af Guds kraft, der er i bevægelse inden i dig, så har du viden om alle Guds skabelser og manifestationer. Når du står over for problemerne og testene i hverdagen, bliver du naturligvis ofte nødt til at handle uden denne visse viden. Der vil være tidspunkter, hvor du bliver nødt til at tage et skridt fremad i det, du kalder tro – ikke blind tro, men sikker tro. Når du kender Guds kraft i bevægelse, som du gør, efter at have åbnet dig selv og din intuitive proces for visdom i dets væsen, følelse af at dette er den rigtige handling at tage, vil du fortsætte med at tro. Efter et sådant skridt skal du observere meget nøje for at se, om verden omkring dig støtter eller benægter din handling, for at se, om du er ét med strømmen i universet. (?????? why ????)

 

BLIV IKKE MOTIVERET AF FRYGT

 

Du skal aldrig handle af frygt, for det betyder, at du ikke griber ind i DETTE NU, men af frygt for, hvad du tror kan ske i fremtiden, en fremtid, der kun findes i dit eget sind, en fremtid, der udelukkende er baseret på din egen fremskrivning af nutiden. Vær opmærksom på, at enhver handling, der ikke er baseret på din nuværende virkelighed, som er baseret på det, jeg kalder psykologisk i modsætning til realtid, er motiveret af frygt og faktisk kun vil føre til yderligere frygt. Erkend, at for den person, der er knyttet til Gud inden i, og som har ægte bevidsthed om det øjeblik, de oplever, og som har en åndelig forståelse af livet, som de lever, kan der ikke være nogen frygt.

 

FORBLIV OPMÆRKSOM PÅ DIN SKABER

 

Den mest dyrebare ting, du kan besidde, er derfor en viden om din skaber. For hvis denne viden fjerner frygt, skal du bare tænke på, hvor meget af din tid der frigives til spirituel vækst og læring. Tænk på, hvordan dine forhold vil ændre sig natten over. Tænk på, hvordan du vil se på ny på din mand eller kone, på dine børn, på dine ejendele, på dine egne behov for materiel sikkerhed. Tænk på, hvordan du ser på verden på ny. Så anerkend, at slut-formålet med viden er afskaffelse af frygt, for frygt kan kun fungere i det ukendte. Når du ved det, frygter du ikke længere. Når dine tanker, ord og gerninger er motiveret af guddommelig vilje, er der ikke nogen plads til frygt.

 

En person, der er bange, kan ikke handle med samme magt som en person, der er dus med Kilden til alt liv. En person, der lever i frygt, kan ikke fungere effektivt på noget niveau. Når du ser en person, der handler ud fra åndelig viden, ser du en mester i dette livsplan. Når du ser en person, der optræder som ét sammen med Gud, der demonstrere,r jeg er Guds tilstedeværelse i verden, ser du et væsen, der har afskaffet frygt.

 

BEHANDL DIN FRYGT

 

Det er hvert menneskes fødselsret, at leve uden frygt. Du er kun bange, hvis du vælger at være det. Derfor, hvis du er en bange person, så undersøg årsagen til din værste frygt. Brug tid og energi på at bearbejde denne frygt, for ved at du anerkender og kommer til udtryk med din værste frygt, vil du etablere forståelse og viden til at håndtere al din frygt. Så mange af jer lever fra frygt til frygt. Når en frygt fjernes, skaber du en anden frygt, og processen ganges med din frygts mangfoldighed. En person, der er bange, er hjælpeløs og kan ikke hjælpe en anden, men en person, der er frygtløs, kan ændre verden, kan påvirke historiens forløb, for hvad er der at frygte, når du handler som ét med Gud ??

 

INTET AT VÆRE BANGE FOR

 

Der er mange ting i verden på dette tidspunkt, der kan skabe frygt. Der kommer mange karmiske situationer, der skaber endnu større frygt. Frygt kan sammenlignes med en smitsom sygdom, der hurtigt kan sprede sig og ramme mange mennesker. Så det er vigtigt, at alle gamle sjæle, der besidder den guddommelige viden og visdom, at de skal fremstå og demonstrere, at frygt ikke er en del af deres væsen. Alle unge sjæle skulle prøve at forstå den grundlæggende årsag til frygt, nemlig en mangel på tillid til Skaberen, som skabte dem og satte dem i den verden, hvor de lever. En gudløs person er en bange person. Et gudfyldt menneske er glæde, en verdens frelser. Jeg kan sige til dig i al ærlighed, at du virkelig ikke har noget at frygte undtaget dig selv…. hvis du tillader det således.

 

(Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott).


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.