DEN ÅNDELIGE ARV

 

 

A Legacy pic 84275733 3033318103358854 661090570315235328 n

 

 

En persons væren – Selvet – og Gud er EET!


 

FORSKELLIGE KONCEPTER

 

Udviklingen af åndelige begreber har været meget langsom. Selv i nutidens verden er der mennesker, der elsker afdøde sjæle som deres guder og guider. Praktisk kan vi sige, at dette koncept har været grundlaget for åndelig fremgang. Fra dette begreb kom ideen om dualitet, at menneskeheden er adskilt fra Gud, skaberen. Denne idé vedvarer i de fleste religioner. Men hinduismen erklærer, at alle mennesker er levende guder, alt er Gud, og der findes intet andet end Gud. Andre religioner prædiker dualisme og panteisme. De lærer, at Gud er et separat væsen, sidder et sted i himlen og hersker universet som en diktator. Og alligevel definerer de Gud som alt-gennemtrængende og alle-stedsnærværende.

 

Hvis Gud findes, eksisterer Han/Hun lige i alle væsener. Det er lettere at søge Gud i ens eget Selv end andre steder. Igen forkynder nogle religioner, at mennesker er adskilt fra Gud og har individuelle sjæle. Dette fremhæver kun logikernes forvirring. En persons indre væsen – Selvet – og Gud er ét. Hvis ikke, kan en person ikke blive guddommelig. Mennesker er Gud, men vi må lære at manifestere vores guddommelighed. Det er åndelig fejhed, der skræmmer folk fra at acceptere denne kendsgerning og giver dem husly i den trøstende tanke om, at de kun er almindelige mennesker og som sådan fordømmes til et liv i synd.

 

UHELDIG DOGMATISME

 

Hinduismen hævder ikke kun den åndelige sandhed med frimodighed, men den tilbyder også forskellige metoder til at realisere denne sandhed. Dette gjorde Indien, fra umindelige tider, til et land med åndelige guider med en gammel og højtudviklet civilisation. Indien var avanceret inden for alle områder. Degenerationen af Indien begyndte, da det opgav spiritualismen for materialisme og glemte dens ædle kulturelle arv og kultur. Som en naturlig sammenhæng degenererede hinduismen til dogmatisme, fanatisme og ritualer. Men der er en strøm i Indien på nuværende tidspunkt, og når den kommer op til overfladen, vil Indien igen finde sin rette plads i verden. Dagen kommer snart.

 

INGEN AFGUDSDYRKELSE

 

De åndelige sandheder, der fremhæves af hinduismen, er ikke produkterne af spekulation, men er resultatet af århundreders tålmodige undersøgelser. Datoen for hinduismens originale genkomst kan ikke fastlægges. Det ultimative kan ikke opdages på et par tusinde år. Hinduismen har opdaget det Ultimate og tilbedt det gennem symboler. Som sådan er der ingen afgudsdyrkelse i hinduismen. Et bestemt idol repræsenterer ganske enkelt og kun et bestemt aspekt af det guddommelige. Idolet kan blive ødelagt, men idealet kan ikke. Disse idealer kombinerer de mange aspekter af den ultimative sandhed, der kan realiseres gennem åndelig praksis.

 

SELV REALISERING

 

Bestræbelser på selvrealisering er Indiens tradition og specialitet. Fra tidlige tider har Indien været specialiseret i sjælekultur. Det er pilgrimsrejselandet for alle dem, der søger sjælskultur og selvrealisering gennem “yoga” (kommunion med Gud). Kun ved at praktisere yoga kan man opnå fred, lykke og selvrealisering. De fysiske videnskaber har ikke leveret lykke. Materielle fremskridt har efterladt en følelse af tomhed og manglende formål. Det er tydeligt overalt. Fremskridt inden for materialisme har ødelagt kultur og har kastet et hårdt slag mod moralske og sociale værdier. Kun ved fuldstændig tilbagetrækning fra den ydre verden og udforskningen af den indre verden kan en mand eller kvinde være i fred med sig selv og opnå lykke. Yoga (privat kontakt of samvær med Gud) viser vejen.

 

OM SAND YOGA

 

Dette ord “yoga” betyder forening og betegner forening af en person med Gud. Denne forening er altid til stede og skal blot realiseres. Gita siger, “Sindsligevægt er yoga” og endvidere, at perfekt adskillelse fra alle personlige ønsker og had er yoga. Frakobling er yoga. Denne løsrivelse kan ikke opnås ved ræsonnement eller intellektuel overbevisning, men kun ved hjælp af en teknik. Den bedste teknik er Kriya Yoga.

 

Når perfekt løsrivelse er opnået, får en person viden om skjulte ting. Kriya Yoga er et universalmiddel for alle menneskers lidelser – fysisk, mentalt og åndeligt. Det er svaret på alle lidelser på disse planer og producerer udvikling og fred overalt. Det forvandler en person og fører en til deres mål. Det kan transformere samfund og nationer og indlede en æra med fred, velstand og lykke i verden.

 

(Artikel er et uddrag fra bogen “Kriya Yoga”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.