AT STYRE ENERGIFLOWET

Spiritual connection 1 images

 

Med denne artikel lærer vi at “tænde” med vilje.  Vi vil undersøge mere angående loven om Tiltrækning, og vi lærer at fremstiller energihvirvler for hvert enkelt ønske.

 

Kildens Energi

 

Der flyder altid en strøm af energi gennem os.  Vi kalder det kildens energi eller den rene positive energi af alt, hvad der er.  Vi kan mærke, hvornår vi lader den strømme ind i os (åben ventil), og vi kan mærke, når vi yder modstand (lukket ventil).  Når vi er åbne for den, mærker vi positive følelser:  lykke, opstemthed, frihed, begejstring, lidenskab, kærlighed.

 

Vi kan blive mirakelmagere, hvis vi kan lære at anvende disse følelser direkte på vores ønsker og holde os ude af de indbyrdes modstridende negative frekvenser i “Det sker aldrig”, “Hvor helvede er det?”, “Jeg ved ikke hvordan” og “Jeg er for selvoptaget”, som ødelægger vores drømme.  Fidusen er at lære at vibrere i harmoni MED vores ønske, ikke imod det.

 

At manifestere

 

Når først vi får den rette indstilling energimæssigt (det, vi føler) til vores ønskers energi (de følelser, ønskerne fremkalder i os), tager universets fysik over og skaber måder, hvorpå det ønske kan blive virkelighed.  Sagt på en anden måde, når først du begynder at føle, hvordan det vil være at få dit ønske opfyldt, har universet intet andet valg end at levere det på en sølvbakke, HVIS du kan holde dig væk fra følelser, der er i modstrid med det.

 

Det sværeste ved at manifestere vores ønsker er at holde øje med, hvordan vi har det med noget, vi ønsker, MEN ENDNU IKKE HAR.  Det er indlysende, at vi ikke ville ønske det, hvis vi allerede havde det.  Jo, det ER muligt!!  Hvad enten du har det eller ej, hvad enten det forekommer muligt eller ej, og selv om det ser ud til at vare en evighed, før det manifesterer sig, KAN DU STADIG FØLE DIG GODT TILPAS MED DET, HVAD ENTEN DU HAR DET ELLER EJ.  Det er at finde den rette indstilling energimæssigt, at have det godt med det, uanset hvad der ellers sker.  Gør det, og det er dit.  Nu — og så længe du bevarer denne indstilling — er du lampens ånd.

 

Mirakler

 

Eftersom det at holde sig væk fra indbyrdes modstridende negative tanker og følelser er den ene ting, som er allervigtigst i forbindelse med at udføre mirakler, er det vigtigt, at vi ser, hvor svært det er at fastholde positive tanker og følelser omkring vores ønsker.  Hvis du ikke kan fastholde en positiv take omkring dit ønske i seksten sekunder, skal du ikke blive bekymret; det skal nok komme.  Men, lad os prøve….

 

Tag blot et enkelt af dine overordnede — jeg gentager:  OVERORDNEDE — øsnker og se, om du kan fastholde positive tanker om det  seksten sekunder.  Få kontakt med følelsen af ønsket eller af, at det går i opfyldelse.  I bare seksten sekunder skal du holde fast i det ønske, som gjaldt det selve livet.  Mærk glæden, spændingen, opfyldelselen.  Find et ur med sekundviser og være begejstret i bare seksten sekunder.  Gentag dette tre gange med mindst et minut mellem hver.  Denne øvelse gør det muligt i de kommende dage og uger at se, hvor hurtigt du gør fremskridt. Så få kontakt med følelsen af, at dit ønske er opfyldt.

 

Loven om Tiltrækning

 

Vores mål er at sende ren positiv energi med al mulig glæde i til vores ønske, og det gør vi ved at få kontakt med FØLELSEN af, hvordan det ville være at få det opfyldt — hvilket bringer os tilbage til loven om Tiltrækning.  Den eneste grund til, at vi ønsker os ting, er den måde, de får os til at føle os på.  Og eftersom det er følelserne, der skaber den magnetiske tiltrækning, er det eneste vi behøver at gøre, at finde forskellige måder at kalde den følelse frem på … at lade den skylle hen over os … og grundlæggende at leve i den så længe, vi overhovedet kan.  Når først vi kan det, har vi klaret den.  Det er fordi vi nu er i gang med at programmere vores underbevidsthed til at manifestere vores ønsker gennem loven om Tiltrækning.  Vores underbevidsthed skaber alle vores ønsker — både gode og dårlige — selvom vi ved det eller ej.

 

Denne artikel er fra “Den Store Spirituelle Legebog”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.