HVORDAN KOMMER VI I MESTERLÆRE??

20 March 2012 | Frekvenser,Mesterlære | Tags: ,

                              Walking the Path (Large)

Alt handler om at hæve vores frekvens, så vi aldrig mere føler os alene eller adskilt fra.  I stedet kommer vi til at føle os som ét med Verden, sikre på os selv, får kontrol over vores liv, er i fred i stedet for i stumper og stykker, har et liv i overflod.  Åh ja, og er lykkelige!!

 

Hæv Dine Frekvenser

 

At hæve sine frekvenser vil  sige at gøre op med den samfundsbetingede bevidsthed.  Det betyder, at vi ikke længere giver negative tankevibrationer lov til at kontrollere os.  Det betyder, at vi skifter frygtprægede vibrationer ud med vibrationer præget af glæde, vished, sikkerhed og overflod.

 

Kun ved at hæve vore frekvenser op over negative følelser kan vi opnå styrke.  Og det betyder, at vi ikke længere kan tænke som alle andre eller reagere som alle andre eller føle som alle andre.   Det betyder, at vi er nødt til at have modet til at forandre os.  At forandre sig fra offer til mester ved bevidst at hæve vores frekvenser fra de frygtprægede til det tætteste, vi kan komme på glædelige vibrationer.

 

 

Hvordan Vi Tiltrækker

 

Hvis vi satser på at blive mestre, afholder vi med at narre os selv, vi må holde op med at give verden skylden for vores problemer, vi må lære at anerkende alt, hvad vi nogenside har gjort for at leve et liv uden sorg eller savn.  Det betyder, at vi i dagens løb er nødt til at holde øje med, hvad vi siger og tænker, fordi det får os til at føle, hvilket skaber den vibrationsmæssige frekvens, der gør, at vi tiltrækker.

 

Vores Udvidede Selv

 

Når vi satser på at blive mestre, betyder det, at hele kroppen begynder at ændre frekvens, efterhånden som vi kommer tættere og tættere på vores udvidede selv (dvs. vores Højere Bevidsthed).  Vi begynder at blive lettere – dog ikke mærkbart og ikke i kropsvægt – fordi vi tiltrækker det, vi ønsker gennem disse højere vibrationer med ufattelig hastighed.

 

 

Tryk På Kontakten

 

Det er vores absolutte fødselsret at skabe et liv, der kan gøre os lykkelige, som kan give os alt, hvad vi nogensinde har ønsket os, når og hvor vi ønsker det.  At blivre mester vil sige at lære at trykke på kontakten, der skifter frekvens.  Efterhånden som vi lærer dette (og det varer slet ikke så længe), begynder vi den hurtige vandring op ad vores spirituelle bjerg til den uforklarlige frihed, vi kom her for at opleve – I EN KROP.

 

Denne artikel er fra “Den Store Spirituelle Legebog”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.