DE 10 BUD OPDATERET — DEL 3

27 November 2011 | 10 Bud Opdateret | Tags:

10 bud 4 images

Hvis vores samfund var mere åndeligt orienteret, og mennesket i højere grad var opmærksom på de åndelige videnskaber i modsætning til de materielle, så ville vi forstå langt mere Jordens virkelige betydning.


Det Fjerde Bud i Biblen lyder således:

 

“KOM SABBATENS DAG I HU, AT DU HOLDER DEN HELLIG.  SEKS DAGE SKAL DU ARBEJDE OG GØR AL DIN GERNING.  MEN DEN SYVENDE DAG ER SABBAT FOR HERREN DIN GUD; DA SKAL DU INGEN GERNING GØRE, HVERKEN DU ELLER DIN SØN ELLER DATTER, DIN SVEND ELLER DIN PIGE ELLER DIT DYR ELLER DIN FREMMEDE, SOM ER INDEN DINE PORTE.  THI I SEKS DAGE GJORDE HERREN HIMMELEN OG JORDEN, HAVET, OG ALT DET SOM ER I DEM, OG HVILEDE PÅ DEN SYVENDE DAG; DERFOR VELSIGNEDE HERREN SABBATSDAGEN OG GJORDE DEN HELLIG”.

 

 

Hvor er dette Bud dog ikke blevet fejloversat og fejlfortolket!!  Oprindelig gik meningen ud på at minde om “De Syv”s betydning, fordi denne Jord virker gennem bølgelængden og vibrationen syv.  Jorden blev skabt på syv dage eller rettere i løbet af syv tidsaldre.  Mennesket har syv åndelige centre eller chakra´er, som er den sæd, hvoraf menneskets syv legemer udspringer.  Man siger, at mennesket udskifter sit legemes bestanddele i løbet af syv år.  Huden har syv lag.  Der er syv farver i jeres spektrum.  Der syv toner i en skala.  Der er syv dage i en uge og fire gange syv dage i en måneperiode.  Biblen refererer til menneskets livslængde med udtrykket halvfjerde snese år eller ti gange syv.  Den syv-foldige frekvens vibrerer på alle områder af dette jordeliv og er af stor betydning for det.

 

Hvis jeres samfund var mere åndeligt orienteret, og mennesket i højere grad var opmærksom på de åndelige videnskaber i modsætning til de materielle, som udelukkende er helliget menneskets fysiske behov, så ville I forstå lang mere af denne Jords virkelige betydning og den specielle tilknytning til vibrationen syv.  Andre planeter inden for dette Sollegeme vibrerer i overensstemmelse med andre tal, andre bølgelængder, men denne Jords tal er syv.  Så når dette Bud siger “Husk de Syv” beder det jer huske denne Jords tal, livets struktur på denne Jord, og dennes mening og formål.

 

 

Biblens Femte Bud

 

“ÆR DIN FADER OG DIN MODER, PÅ DET DINE DAGE KUNNE FORLÆNGES I LANDET, SOM HERREN DIN GUD GIVER DIG”.

 

 

Her igen finder vi, at fejlagtive oversættelser har gjort det vanskeligt at fortolke dette Bud.  Lad os imidlertid i stedet for moder og fader læse hankøn og hunkøn, eller positiv og negativ, hele skabelsens ligevægt.  Det femte bud skal altså bringe jer til at huske Skabelsen, den handling der skabte jer, at huske hvad jeres legeme består af, den enkelte deles funktioner og det ansvar I har for den.  Budet siger videre, at hvis I passer på jeres fysiske skikkelse, hvis i behandler og respekterer den, som den mirakuløse frembringelse den virkelig er, overgivet jer af jeres Skaber, så vil jeres dage virkelig blive mangfoldige på denne Jords overflade.  I vil leve længere, end mennesket i dag gør.

 

Husk altså på skabelsesakten, det mandlige og det kvindelige, kraften og visdommen, bevidsthedens to højdepunkter.  Der er den sæd, gennem hvilken mennesket udvikler sig her på Jorden, både som hankøn og positiv, eller som hunkøn og negativ.  Gennem disse legemer modtager mennesker lærdom her på Jorden, og udvikler deres bevidsthed i overensstemmelse med den skæbne de har valgt og den Store Plan.

 

 

Det Sjette Bud siger:

 

“DU SKAL IKKE IHJELSLÅ”.

 

 

Denne lover ser meget ligefrem ud, men hvor mennesket dog gebærder sig for at komme udenom den.  Den er ingen kvalitativ bestemmelse.  Den gælder absolut.  Du må ikke slå noget som helst ihjel.  Det betyder ikke blot, at man ikke bør dræbe dem, som har nået en tilsvarende sjælelig udvikling, men også  at man ikke må dræbe sine mindre udviklede brødre, de være sig mennesker, dyr eller endog insekter.  Der ligger en meget enkel årsag til grund for denne lov.  Mennesket skaber ikke, han er ikke bevidst om livets balance på denne Jord, og derfor ville det være meget uklogt af ham at forstyrre denne ligevægt ved at borttage mennesker, dyr eller andre livsformer, som har fået tildelt deres plads af en større magt end mennesket, for at opfylde denne Jords plan og formål.

 

Når alt kommer til alt vil lidt eftertanke vise jer, at mennesket som regel dræber i egen interesse om det nu drejer sig om at vinde en krig, tilintetgøre en fjende, fylde sin mave, eller i al almindelighed for sin fornøjelses skyld.  Han dræber for personlig vindings eller tilfredsstillelses skyld, og hvad andet end hans ego får ham til det!!  Et virkelig åndeligt motiveret menneske dræber aldrig noget som helst.  På denne Jord findes intet behov for drab under nogen form, og jo før mennesket indser denne kendsgerning desto før vil fred, godvilje, fuldkommenhed og harmoni vende tilbage til Jorden.

 

 

Det Syvend Bud lyder:

 

“DU MÅ IKKE BEGÅ HOR”.

 

Mennesket har givet dette Bud en begrænset betydning for at sige, at han ikke måtte have seksuelle forhold uden for ægteskabet, og han har givet dette Bud en fremtrædende betydning i det moderne livsmønster.  Men dette er dog blot et meget lille apekt ved loven.  Jeg vil bede jer om at betragte en videregående forfolkning af dette Bud:  at mennesket ikke må begå  hor i tanke, ord eller gerning.  Han bør ikke på nogen måde fornedre sig selv.  Dette Bud betyder derfor, at mennesket må respektere sit fysiske legeme.  Han må ikke spise eller drikke noget, som kunne gøre det urent.  Han må anerkende det som sin sjæls tempel.  Han må ikke benytte sit legeme til nogen fornedrende handling, den være sig af fysisk, tankemæssig, seksuel eller anden art.  Han må være sig sit ansvar bevidst i brugen af skabelsens gave, og indse at han, hver gang han udfører kønsakten uden undfangelse til hensigt, forvansker denne handling.  Prøv derfor at blive opmærksomme på dette buds videre betydning.

 

Artiklen fortsættes…. Del 4

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.