DE 10 BUD OPDATERET — DEL 1

26 November 2011 | 10 Bud Opdateret | Tags:

 

 

10 bud 1 index

I må forstå, at intet bud og ingen regel, som mennesket har opsat eller vil opsætte for jordelivet, nogen sinde vil kunne kaldes absolut eller hel, for dette er en umulighed på denne klode.

 

 

Den  Eneste Kilde

 

Den eneste kilde til Absolut, Sandhed, Absolut Visdom, Absolut Intellekt og Absolut Kendskab til den Plan der er lagt for denne Jord er jeres Skaber, Herren til dette planetsystem, det Væsen, som I kalder Gud.  Jeg kan kun udtale mig om livsbetingelserne på denne planet i overensstemmelse med min egen bevidsthed, udvikling og erfaringer om livet på Jorden.  Hvis I vil acceptere, at jeg er nået  lidt længere hen ad vejen, end I er, og at jeg derfor har et klarere billede af livet på Jorden, og den hensigt det rummer, en I har, så må I også acceptere og meditere over det, som jeg vil sige om de Ti Bud.  Måske kan et aspekt af det Kosmiske Alt stråle ned på Jorden, så mennesket kan tage det til sig og forstå det, men det vil aldrig kunne gælde for den fuldstændige kraft.

 

 

Den Gamle Civilisation

 

Når vi nu betragter de Ti Bud i den udgave, man finder i Biblen, må I forstå, at de udgjorde retningslinierne for en gammel og længst forsvunden civilisation.  Det betyder ikke, at de ikke genspejler en del af den Absolutte Sandhed, men dette billede har været henvendt til denne gamle civilisation og er derfor ikke i overensstemmelse med den Tidsalder, der er jeres.

 

I lever i slutningen af Fiskenes Tidsalder og på tærsklen til Vandmandens.  For blot to tusinde år siden fik menneskheden, gennem Nazaræerens eksempel, forelagt Kristi lære, men på grund of ændringerne i omgivelserne og tidernes vekslen har mennesker i dag svært ved at se, hvorledes Nazaræerens belæringer vedkommer dem.  Det vil selvfølgelig derfor være endnu sværere for mennesket i det 21. århundrede at se det relevante i de Ti Bud, som blev givet tusinder af år tidligere.

 

Lad os nu betragte Budene i detaljer og prøve at henføre dem, ikke til en civilisation der bestod for tusinder af år siden, men til det 21. århundrede, til livet i vor tid.  Deres betydning har naturligvis lidt, ikke blot ved oversættelser, men også ved forskellige lærde, som, i deres ønske om at forklare det, som deres begrænsede bevidsthed ikke kunne fatte, har ændret ikke blot ordene men også deres betydning.

 

 

Det Første Bud fra Biblen

 

“DU SKAL IKKE HAVE ANDRE GUDER FOR MIG”.

 

Dette står med rette som den første lov, det første bud, og det er også det mest betydningsfulde.  Overfladisk set er det temmelig selvindlysende.  Der er virkelig kun ÉN Gud, men Han/Hun er ikke, som I forestille jer Ham, for mennesket kan ikke fatte den Sande Gud, hvis Ånd har bolig i Solen, og som hersker over dette Solsystem.  Denne Gud overstiger den menneskelige fatteevne.  Mennesket kan knapt forestille sig den Solherre, som bor i Jordens indre, denne Jords Hersker.  Han kan kun være i forbindelse med de Mestre og Væsener, som regulerer og bestyrer livet på denne Jord.  Dette Bud – som er lige så relevant i dag, som det var på Moses tid —  skal derfor minde mennesket om, at formidlerne ikke selv er Gud, og at der kun er ÉT Væsen, ÈN Gud, som hele menneskeheden er en del af.

 

I udgør derfor i virkeligheden kun en uendelig lille del af det Væsen, hvis legeme er det Sollegeme, hvori I befinder jer, den eneste Gud, det eneste Væsen, som ikke blot eksisterer for jeres skyld men også for alle de væsener, der findes på de andre planeter, for hele Skabelsen.  Det er på denne måde klart, at alle de væsener, der lever inden for Sollegemet, og som tjener dette ene Væsen, den Større Helhed, er af lige stor betyding.

 

Individuelt følger de deres egen bane, men kollektivt betragtet, betræder de deres veje til gavn og fremskridt for det Væsen, hvis Ånd har bolig i Solen, og for at fuldbyrde Hans hensigt og plan.  Derfor findes der for jer, ligesom for beboerne på Mars eller Venus, kun en eneste Gud:  den højeste Gud som I alle er en del af.  Den gnist, som I rummer, er en del af og tilhører denne Gud, og når I engang er nået tilstrækkeligt langt i jeres udvikling vil I give jeres individualitet tilbage til denne Gud.

 

Artiklen fortsættes…. Del 2

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.