VORES PENGE OG BESIDDELSER — DEL 3

                             Wealth 2

 

 

Husk at Karmaloven, Loven om Årsag og Virkning, vil give jer igen i rigere mål end hvis I fik det betalt i penge, for som I hjælper andre, vil I selv blive hjulpet.

 

 

Jeres Opgave

 

Det er jeres opgave at hjælpe jeres medmennesker.  Hvis I bor i et land, hvor der er overflod, så hjælp dem der lever i knaphed.  Hvis den nation I tilhører er rig, må I give penge til de lande, som behøver dem.  Hvis der er rigeligt med naturlige ressourcer, bør I dele dem med ethvert land, som måtte behøve nogen af dem.

 

Bliv klar over jeres bevæggrounde i alle anliggender der vedrører penge og besiddelser.  Husk at nogle af de viseste, lykkeligste og mest åndelige mennesker på denne Jord intet har ejet.  Nazaræerens familie var fattig, han ejede intet udover de klæder, han bar, og han fik mad af dem, hos hvem han opholdt sig:  og dog eksemplificerede han Kristusprincippet for verden.  Dér finder I forbilledet.  I behøver hverken formue eller ejendom for at være som Kristus.  Det er faktisk bedre at være dem foruden.  Der har eksisteret samfund, hvor mennesker levede kollektivt sammen, hvor de, uden at have sådan noget som penge, dyrkede og fremstillede, hvad de havde brug for.  Det er også muligt at gøre det samme i dag.

 

Verden over arbejde den Ny Tids børn på at virkeliggøre netop dette, at oprette små samfund som ikke er grundlagt på penge eller ejendomsret.  Før I selv har prøvet det, skal I ikke se ned på dem.  Hvis I hele jeres liv har ejet noget, er det så ikke svært at opgive det??  Til slut er det jeres ejendom som ejer jer, og derved afskærer den jer fra den åndeleige fylde, som I er født til.

 

Husk Karmaloven

 

Jeg advarer altså de af jer, som ejer meget; I risikerer at pådrage jer meget karma.  Hvis I ikke omgås jeres besiddelser på en ansvarlig måde, vil Karmaloven pålægge jer en inkarnation, i hvilken I kunne blive et af de millioner af mennesker, der lever i fattigdom og dør af sult i fjerne lande.

 

Andre Værdinormer

 

Samfundsstrukturen er i denne tid i en sådan tilstand, at den snart vil bryde sammen.  De penge, I tror så meget på, og som giver jer en følelse af tryghed, vil snart blive værdiløse.  Den nuværende situation, hvor de rige lande stadig bliver rigere, mens de fattige bliver fattigere, kan ikke få lov at vare ved.  De økonomiske værdier vil ændres.  Det ville være bedre for jer, om I havde antage andre værdinormer, inden det skete. 

 

Hvis I kan se på jeres bankbog, se jer om der hvor I bor, og sige at I om nødvendigt uden smerte eller anger vil kunne give afkald på jeres ejendom, så ejer I ikke mere, end I bør.  Men hvis I ikke kan sige sådan, fordi disse ting for jer er nødvendige, hvis I ikke kan undvære dem, så ejer I for meget.

Balance Imellem

 

Jeg beder jer alle om at se på de bevæggrunde, der bestemmer jeres liv.  Drejer de sig om penge, eller skal de være af åndelig art??  Dette betyder ikke, at begge kategorier ikke kan sameksistere, men der må være en balance imellem dem.  Den åndelige balance ligger i, at I ikke ejere eller søger at erhverve jer mere, end jeres Skaber har bestemt.  Hvis I ejer meget, mens andre intet har, er det indlysende, at der ikke er ligevægt.  De problemer I over hele verden har med både racer og individer kan så godt som altid føres tilbage til penge- eller ejendomsforhold.  Det, som den ene har, mangler den anden.  Hvis I stræber efter et eller andet, vil andre søge at hindre jer i at opnå det.

 

Vores Sande Ejendom

 

Husk at I er Guds børn, at I bor på Jorden side om side med dens stoflige frembringelser, og at I overhovedet intet ejer.  Jeres eneste virkelige ejendom er jeres bevidsthed.  Den er det eneste, I vil medbringe, når I forlader det fysiske legeme.  Det ville være lange mere gavnligt for jer, at jeres bevidsthed gjorde fremskridt.

 

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.