VORES PENGE OG BESIDDELSER — DEL 2

                            Wealth 1

 

Hvis I agter jeres besiddelser mere end Gud, mere end det ansvar I har for jeres medmennesker, så vil det I ejer beherske jer.  I kan tilbede enten Gud eller Mammon, og Mammon er menneskets afguder, som i disse tider er penge og besiddelser.

 

 

En Lille Påmindelse

 

En beretning i Biblen handler om en rig mand, som spurgte Nazaræeren: “Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv?” Nazaræeren svarede: “Adlyd Budene, sælg alt hvad du ejer, giv det til de fattige, og følg mig.”  Men den rige mand kunne ikke gøre det, fordi han satte større pris på sine besiddelser end på sin åndelighed, og han gik bedrøvet bort.  I burde alle lægge mærke til denne historie, som er relevant, hvad enten man ejer lidt eller meget.  Der har været tider, hvor ingen ejede noget, men mennesket har i dag noget, han kalder for sin ejendom, som han tror helt og fuldt tilhører ham, så ingen andre har lov at bruge den.

 

Grundlaget og Ansvar

 

Lad os se nærmere på det ansvar, der påhviler jer med hensyn til penge og besiddelser.  Lad os først betragte den måde, hvorpå I erhverver jer penge.  Hvis I udfører en dags arbejde, og I af jeres arbejdsgiver modtager en rimelig løn, så vil disse ærligt tjente penge have såvel åndelig som materiel værdi.  På arbejdsmarkedet foregår der i dag så meget afpresning og tvang fra begge sider, at selv om en af parterne mener at have opnået noget, så repræsenterer en såden sejr ingen virkelig fortjeneste, for hvis det der opnås med hensyn til penge eller arbejdsforhold vindes på et forkert grundlag, mod Naturens Lov, vil det være værdiløst.  I vil måske tro, at det er noget værd, men det er det ikke.  På kort sigt kan det se ud, som om man har vundet noget, men på længere sigt vil Karma-loven altid udligne det igen.  Nogle tjener deres penge på umoralsk vis; dermed mener jeg, at de driver rov på et af Naturens Riger.  Penge, der derigennem tjenes, har ingen åndelig værdi.

 

Naturens Lov

 

I burde tænke nærmere over, hvorfor I arbejder.  Er det blot for at hjælpe jer selv eller jeres familie, eller er det for at hjælpe andre??  Driver I forretning udfra egne interesser eller tjener det jeres medmenneskers sag??  Det er af største betydning for dem af jer, som deltager i forretningslivet, at I nøje gør jer jeres bevæggrunde klart, for alt hvad man tjener på et forkert grundlag er i åndelig henseende værdiløst og vil blive gengældt i overensstemmelse med Naturens Lov.

 

Måske udlignes det ikke straks, men før eller siden vil det ske, for som man sår, således høster man også.  De af jer, som tjener store penge, som har magt og indflydelse, påhviler der et ansvar, som er mange gange større end det, som de, der kun tjener lidt, må bære.  Hvis man kontrollerer en stor fabrik, der beskæftiger mange mennesker, løber man, hvis man ikke behandler dem ansvarligt, en stor risiko for at pådrage sig karma.

 

Karma-loven

 

Hvis store nationer ikke lever op til deres ansvar overfor de små nationer, og hvis de rige lande ikke deler med de fattige, skabes der igen karma.  I dag oplever man, at de forskellige lande vogter over deres naturlige ressourcer, mineraler og fødevarer, og ikke deler dem med andre uden at kræve betaling for dem.  Visse lande producerer fødevarer og destruerer dem derefter for kunstigt at holde priserne oppe, mens folk i andre dele af verden dør af sult.  Dette medfører et pinefuldt karma i kommende liv for både de lande og de individer, der er tale om, for det viser, at de sætter deres besiddelser højere end deres Skaber.  Skaberen er til stede i alle mennesker, og hvis I ikke agter Skaberen, som har skabt jer, og Jorden med alt hvad den bærer, højere end jeres egne små besiddelser, har I stadig meget at lære, og belæringen bliver pinefuld for jer.

 

Erkendelsen

 

I kunne så sige:  “Hvordan skal jeg bære mig ad for at ændre min holdning til penge??  Jeg ville gerne, at mit liv var baseret på sande værdier, men jeg finder det vanskeligt at gennemføre i vore dages samfund”.  Først må I begynde at erkende, at penge blot er noget, man ejer, og at det ingen forskel gør, om man  vinder sig egendom, eller om man mister den.  Medmindre I hører til de virkeligt fattige, så vær tilfredse med jeres nuværende levefod, og forsøg ikke at forbedre den, for hvis I prøver på at sætte den op, vil I støtte netop det system, som I ønsker at ændre.  Hvis I stadig vil besidde mere, underbygger I den samfundsstruktur der, som I allerede har erkendt, ikke fremmer menneskets åndelige liv.

 

Jeres Bevæggrunde

 

Husk altid på at jeres besiddelser i virkeligheden ikke tilhører jer.  I tror måske, at I ejer dem, men det gælder kun, mens I er inkarnerede, og ikke længere.  Man kn ikke tage sit gods med sig gennem døden, så hvorfor sætte det så højt id den tid I lever??  I skal ikke klynge jer til jeres ejendele, som om livet afhang af dem, for så meget betyder de ikke.  Man skal have penge til husly, føde og klæder, men hvad mere har man i virkeligheden brug for??  Hvis jeres bevæggrunde var af åndelig art, ville I, så snart der var sørget for hus, klæder og mad, give resten til dem som behøvede det mere end jer.  En virkligt udviklet person som levede op til Kristusprincippets forbillede, ville give sine penge til de fattige, før han overhovedet tænkte på sig selv.  Hvis I alle gjorde dette, ville det forbavse jer at se, hvordan jeres Skaber sørgede for jer.

 

Artiklen fortsættes…. Del 3

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.