VORES PENGE OG BESIDDELSER – DEL 1

 

Wealth 5

Næsten ethvert voksent menneske i den vestlige verden ville, hvis I spurgte ham om, hvilken faktor i hans liv der voldte ham flest bekymringer, som optog størstedelen af hans bevidsthed, formodentlig svare:  PENGE.   Hvorfor forholder det sig således??  Fordi penge er den kraft, der i dag driver samfundet.  Hvis penge i løbet af en nat mistede deres værdi, ville strukturen i det vestlige samfund bryde sammen.

 

 

Et Materialistisk Samfund

 

På det internationale plan varierer et lands status og anseelse i takt med valutaens kurssvingninger.  Under deltagelse i internationale konferencer har et rigt land en magt og indflydelse, som det fattige land ikke kan opnå.  På det individuelle plan har en rigmand større indflydelse på samfundslivet end det fattige menneske.  Mennesket har opbygget et materialistisk samfund, som er grundlagt på ejendomsretten, og han støtter denne struktur med sit økonomiske system.  Det er derfor vanskeligt at undgå at være med i systemet, selv for dem som prøver at løsrive sig.

 

En Hellig Pagt

 

I pengenes verden er der selvfølgelig som regel meget lidt plads til det åndelige, for det at eje noget har i sig selv en meget u-åndelig vibration.  Men kan man i virkeligheden eje noget som helst??  Intet kan nogen sinde tilhøre jer.  Intet af materiens aspekter, det være sig et stykke land, et vandområde, en plante eller et dyr, tilkommer det jer at købe eller sælge.  I kunne måske tro, at når I havde købt og betalt noget af en eller anden, så var det jeres ejendom, men dette menneske havde ingen ret til at sælge jer det, ligeså lidt som I havde ret til at købe det, for materien på denne Jord tilhører ikke jer, men Jordens Herre.  Ved en hellig pagt har I fået det til låns.

 

I ejer i virkeligheden intet som helst, for ligemeget hvor meget I tror, at I ejer det, så varer det kun til det øjeblik, hvor en anden tager det fra jer, eller hvor det bliver ødelagt, eller også dør I, forlader det fysiske legeme og overgår til et andet eksistensniveau.  Det at eje kan aldrig være noget endeligt.  Mennesket burde indse dette, og blive klar over at den tid og energi han har anvendt på at prøve at tilvinde sig materielle ting er spildt, fordi ejerskabet, der for en stund kan forekomme ham at være fordelagtigt, aldrig kan være noget permanent.

 

 

Desuden burde mennesket undersøge hvilket ansvar, der følger med dette at eje noget, for alt hvad han kommer i besiddelse af og er ansvarlig for, må behandles i overensstemmelse med Naturens Lov.  Hvis han ikke gør det, løber han sammen med sine omgivelser en risiko for at pådrage sig karma fra Jordens Herre og Materiens Herskere.  Et menneske, der kun ejer ganske lidt, kan meget vel føre et mere frugbart liv end den, der har store besiddelser.

 

En Forkert Motivation

 

Hele samfundsstrukturen er i dag baseret på penge.  Man arbejder for at tjene penge.  De fleste ville give mig ret, hvis jeg sagde, at de ikke ville arbejde, hvis de kunne komme til penge på anden vis.  Hele deres motivering for at arbejde er forkert, de arbejder ikke, fordi de ønsker det, men fordi de er nødt til det:  de behøver penge.  Ingen kan benægte disse kendsgerninger, og på grund af den måde samfundet er opbygget på, bliver man tvunget til at tjene de penge, som gør det muligt at leve i det.

 

 

I skal købe jer klæder og mad, I skal købe eller leje et sted at bo, og for at få disse ting må I tjene penge.  Her vil jeg gerne indskyde, at selv om det forekommer jer naturligt, at penge spiller så væsentlig en rolle i enhver civiliseret samfundsform, så har det ikke altid været således.  I visse af oldtidens avancerede kulturer, som endnu ikke er kommet til det moderne menneskes kendskab, brugte man ikke penge under nogen form.  Det er særdeles muligt, og endog ønskeligt, at leve uden penge, selv om det er indlysende, at det idag ikke ville kunne lade sig gøre for jer, og derfor må I se på, hvorledes I vil anvende de penge, I har, og hvor mange I egentlig behøver.

 

Som Et Narkotikum

 

Som følge af jeres samfundsstruktur er penge blevet et narkotikum.  Hvad enten I tjener tusinde, to tusinde, eller endog hundrede tusinde pund om året, så vil I altid behøve flere, eller snarere vil I tro at I behøver flere.  Et menneske som tjener tusinde pund vil være tilfreds med fem tusinde.  Den, der tjener fem tusinde, vil måske have nok i ti tusinde, og så fremdeles.  Kun få stiller sig tilfreds med den indkomst de har.  Og hvorfor er det nu sådan??  Det kommer af, at penge er ensbetydende med besiddelser.  Med flere penge kan man kalde endnu flere ting for sine:  bedre og større huse, dyrere biler og mere tøj end man behøver.  Man kan bruge store summer på sine ferier, og købe kostbart pynt til sig selv og sit hjem.

 

 

Hvor ofte tænker mennesket på, hvor meget han behøver for blot at kunne leve??  Hvis han kun netop havde tilstrækkeligt til livets underhold, og ikke have et overskud han kunne anvende til nyanskaffelser, med de ekstra bekymringer de medfører, hvordan ville han så tilbringe sin fritid??  Ville han måske ikke lære at sætte større pris på sine medmennesker, og den Natur, der omgiver ham??  Ville han ikke begynde at tænke på åndelige ting, på Gud, Skabelsen, og den Jord han bor på??  Et menneske med store besiddelser finder det vanskeligt at tænke på åndelige ting, fordi hans sind bliver helt opslugt af det, han ejer.  De som har penge er bange for at miste dem, og de, som ingen har, prøver uophørligt på at erhverve sig nogle, så de kan opnå de fornøjelser, som de tror følger med.

 

Fattigdom

 

Disse bemærkninger henvender sig selvfølgelig ikke til de mennesker i samfundet som lever i stor fattigdom og som behøver penge, ikke til blot at opretholde deres levestandard, men til at sætte den i vejret så de kan komme til at leve under menneskeværdige vilkår.  De som har mange penge burde hjælpe dem, som virkelig behøver det.  Jeres regeringer burde leve op til deres ansvar og ganske automatisk sørge for, at det skete.  Mine ord er alså rettet til dem, som lever i overflod, som har noget at give af.

 

 

Artiklen fortsætter…. Del 2

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.