DET FEMININE PRINCIP – DEL 2

 

                        devi_trinity  

 

 

Vores forståelse af Gud som Moder findes i accepten at Hun er Faderen i en anden form.  Moderen er Faderen i vor materielle verden, og Faderen er Moderen i den åndelige verden.  Der er ingen forskel.  Gud, som alt andet, har to modpoler.  Det er én og samme Gud med henholdsvis to funktioner.

 

 

Aspekter af Gud

 

Hvis vi skal personliggøre Gud, må vi sige, at Gud er et Tvekønnet Væsen.  Vi har alle en del maskuline og en del feminine aspekter fra Gud i os.  Når vi opnår total fulkommenhed, vil vi også være tvekønnet i vores væsen.

 

I Mythologien er Moderen en repræsentant for det “opnåelses-stade” man stræber efter, som simpelthen er ALT.  Ja, al-viden, al-kundskab og al-visdom.  Hele vores materielle univers er en udtrykkelse af Moder Princippet og Personlighed i alle hendes aspekter.  Derfor alt elementært liv – dvs. Ild, Luft, Vand og Jord — som vi er skabt af, er en del af Moderen… Moderens Væsen og sammensætning.  Husk nu at ét af Guds aspekter er den Personlige Personlighed, og det er Moderen.

 

Faderens aspekt (Ånden) har en kvalitet, som kan forklares som en “Upersonlig Upersonlighed”.  Dvs. at vi opfatter Faderen fjernt fra os, og dog er Han en del af os.  Faderen er Ånden og derfor “åndelig”.  Han er Al-Kraften, Al-Viljen og Allestedsnærværende.  Denne “Upersonlig” kvalitet er opfattet af os, fordi den findes i Gud Faderen, Lovgiveren, som absolut perfektionisme.  Gud prioriterer ingen af sine børn fordi vi er Hans Selv-udtrykkelser.  Han favoriserer ikke et barn fremfor et andet.  Alle Guds børn er lige, ligegyldigt hvilken position eller omstændighed de befinder sig i på det Jordiske plan.

 

 

Treenighedens Egenskaber

 

Som sagt er Moderens aspekt (Mater—ie) en “Personlig Personlighed”.  Vi er ét med Moderen igennem hele vores Jordiske liv.  Vi lever i Hendes Mater Kosmos og vores Jordiske moder skildrer denne energi og lysvibration… nemlig kærligheden.

 

Sønnens aspekt (det levende ord som vi mennesker skal manifestere) er en “Upersonlig Personlighed”.  Dvs. Kristus var personliggjort i Jesus, dog er Kristus upersonlig, fordi Kristus er Guds Lys og Kærlighed som skal manifestere sig i alle Guds børn.

 

Helligåndens aspekt — som er Gud i handling igennem menneskene – er en “Personlig Upersonlighed”.  Og dvs. at vi får muligheden, igennem Helligåndens kraft og virkning i os, til at manifestere her på Jorden, alt som er foroven i Himlen.

 

Kort sagt, Ånden er Faderen og Guds maskuline sider eller de “Positive” egenskaber fra Guddommen er : Fremskyndende, Giveren, Plus, Yang.

 

Formen er Moderen og Guds feminine sider eller de “Negative” egenskaber fra Guddommen er : Tiltrækkende, Modtageren, Minus, Yin.  Vi taler her i fagsproget når jeg bruger ordet “negativ”.

 

 

Østens Indstilling

 

De forskellige guder og gudinder, vi finder i østens religioner, er faktisk symbolske repræsentanter af de forskellige aspekter af Guddommen.

 

I østens religioner betragter man det ikke som værende imod Guds lære at tilbede Gud igennem genstande som billeder, statuer o.l.  Forklaringen er, at det ikke er selve genstanden, man tilbeder, men det guddommelige aspekt som disse genstande represænterer.  Der er kun ÉN Gud, men Gud har mange aspekter og måder at udtrykke Sig på.

 

Østens kultur og forståelse af, hvad både en Jordisk tilknytning og en afgudsdyrkelse, er langt mere udviklet og foran end vestens.  De har en langt bedre forståelse for den åndelige verden.  Vestens opfattelse af den åndelige udvikling stammer fra Judaisme.  Men Judaisme har været under påvirkning fra gamle tider af det daværende forfaldne Ægypten og dens sørgeligt forfaldne kultur.

 

 

Menneskets Lavere Natur

 

I Ægypten, i tiden da Moses levede og jøderne endelig blev frigivet, var Ægypten virkelig på sit laveste trin i sin åndelige udvikling efter at have været på et højdepunkt både åndeligt, kulturelt og socialt, et niveau som verden ikke siden har oplevet.  Ægypten var blevet til stedet for selv-afgudsdyrkelse, og selv-afgudsdyrkelse er tilbedelse af mennesket lavere natur – EGOET – og alt, som behager vores lille personlighed.  Til sidst havde de faktisk mistet forståelsen og kontakten med Guddommen.

 

Fordi Jøderne har været så længe under denne indflydelse, var de ikke i stand til, i deres daværende åndelige udvikling, at skelne mellem tilbedelsen af “formen” – dvs. materielle ting – eller Ånden (Guddommen).  Det var netop derfor, at det blev nødvendigt at lære befolkningen, at de ikke måtte have eller eje billeder eller figurer for tilbedelse, fordi deres underudviklede evne til at kunne skelne ikke kunne vise dem, hvad der var ren afgudsdyrkelse, og hvad der var ren tilbedelse til Gud.

 

Denne opfattelse findes i dag i mange kristne religioner.  Vi kan alle huske fra biblen, historien om “Guldkalven”…. at dyrke falske guder betyder, at man forguder materielle ting fremfor det guddommelige.

 

Vestens Indstilling

 

I vesten forbinder vi Guddommen ved at personliggøre den, og på denne måde kan vi identificere os med den.  Vores menneskelige opfattelse og forståelse kræver denne identificering.  Mennesker skal simpelthen sammenligne og identificere sig med ting for at kunne forstå noget som helst.

 

Lad os kigge på Treenigheden.  Vi identificerer Gud med Faderen, og Sønnen er personificeret i Jesus Kristus, medens Helligånden er afbilledet som en due eller tunger af ild, eller måske refereret til som en “mægtig vind” (og dvs. nedstigende energi).  Vi må indse, at vi mere identificerer os med “PERSONEN” end med “PRINCIPPET” som Gud.

 

 

Genstande og Guddommen

 

Det må være af interesse at vide, at når vi tilbeder Gud igennem en “repræsentant” af Guddommen (dvs. en statue, billeder o.l.) vil Gud hellig-gøre og velsigne denne “repræsentant” – den afbillede Helgen eller Guddommeligt Aspekt – ved at gennemtrænge genstanden med Sit elektroniske Nærvær og Energi.  Med andre ord kan Gud transferere en portion af Sin Egen energi til denne genstand.

 

Det må være en stor fryd for os at vide, at når vi identificerer os med og beder til en statue eller billede af Moder Maria, som er vestens repræsentant for den Guddommelige Moder, vil vi modtage Hendes guddommelige energi-flow og velsignelse igennem genstanden.  Ligeledes gælder dette andre hellige personligheder, som vi må bede til men “ikke tilbede”.  Vi skal bare huske hele tiden, at det er Ånden bag repræsentanten / genstanden vi tilbeder og ikke selve genstanden.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.