DET FEMININE PRINCIP — DEL 1

 

                         pachamama

Moderen/Mater er skabt fra de fire grundlæggende elementer – Ild, Luft, Vand, og Jord.  Det er disse elementer vi som Moderens børn (og dvs. Guds børn på Jorden), skal tage herredømmet over.  Vi må lære at mestre de udfordringer og erfaringer disse elementer stiller os over for.

 

 

Elementernes Indflydelse

 

Et kort resumè om disse elementers indflydelese på mennesket er således:  Ildens element skal lære os ubetinget kærlighed;  Luftens element skal lære os broderskab og samarbejde;  Vandets element skal lære os selvkontrol over vore følelser;  Jordens element skal lære os tjeneste i opofrende service for vores næste og vore medskabninger.

 

De fire elementer er også forbundet med fire forskellige planer af bevidsthed.  Disse bevidsthedsplaner tilhører vores “Mater” kosmos.  Men vi kan opnå herredømmet over de fire elementer ved at erfare, at anerkende, og at udtrykke Gud igennem deres udfordringer samt kvaliteter.

 

Fire Bevidsthedsplaner

 

De fire planer af bevidstheden er  :  bevidstløsheden, underbevidstheden, dagsbevidstheden og vores Højere Bevidsthed.  Alle disse stader af bevidstheden er en del af én og samme “pakke” – nemlig Guds Bevidsthed, som komme til at udfolde sig inde i os alt efter vores eget udviklingstrin.

 

For at opnå vores frihed fra Jordens skolegang må vi gennemleve og besjæle Guds fire planer af bevidsthed.  Således vinder vi vores guddommelighed og det er for at gennemleve og erfare disse forskellige dicipliner og samtidig udvide vores bevidsthed, at vi er inkarneret her på Jorden.

 

Gud har givet en del af Sig Selv til vores materielle verden.  Tænk på ordet “Mater—ie”.  Mater = Moder.  Vores verden er “formens” verden eller det Mater/Moder kosmos.  Faderen er Ånden, og er det Spirituelle kosmos.

 

Vores Lærerinde

 

Det er meget naturligt, at vi først identificerer os med Moder Gud og Hendes principper og aspekter.  Før kan vi ikke forstå Faderen.  Moderen er vores lærerinde, fyldt med omsorg, intelligens og visdom.  Vi kan identificere os med Hende i vores hjerter, hvor Moder flammen brænder konstant.  Det er i hjerte chakraet og i rodchakraet (over halebenet) at Gud har placeret den Feminine Energi, og del af Sig Selv i os.

 

Eftersom Gud har placeret en portion of Sig Selv i er hvert menneskets legeme, bør vi have den yderste respekt for vores krop, vores templer og bevare et ønske og niveau af renhed både inden i og udenom os.  På denne måde kan vi udstråle og manifestere Gud her på det Jordiske plan.  Ved en nærkontakt og bevidsthed om den Guddommelige Moder kan vi opnå denne visdom og forklarelse, der er nødvendig for a bryde vores karmiske hjul og vores trældom her på Jorden.  Og således kommer vi videre i vores evolution igennem Kosmos.

 

Moderens Funktion

 

Moderen er den personificering af de oprindelige elementer.  Hun er Guds Ånd som bevæger sig og indværker her på Jordkloden.  Moderens essens er det livgivende vand af visdom, fred og kærlighed.

 

Moderen viser Sig i mange forklædninger.  Både som vores lærerinde og eksaminator.  Hun vil komme maskeret i mange former og situationer for at prøve os, dog for at styrke vore sjæle gennem disse prøvelser.  Hun gør det udfra Sin Kosmiske Kærlighed for at forberede os for den sidste indvielse.  Denne indvielse er vores forening med Guds Lys eller også kendt som den Kosmiske Kristos.  Foreningen er vores opnåelse af Kosmisk Bevidstheden og samtidig vores sejr over døden og genfødselen.

 

Den Største Opgave

 

Moderens største opgave er at lære os ikke at tilknytte os Jordiske ting og forhold, og ikke at blive afhængig af det Jordiske liv på nogen måde…. ej heller de fire elementer og planer af bevidtsheden.

 

Moderen vil gerne lære os perfekt herredømme over disse fire elementer og deres tilsvarende udfordinger og “legemer”.  På denne måde kan vi blive til mestre af denne materielle verden og vi vil endelig være færdige med Jordens undervising.  Vi vil være parat til fortsættelsen i vores udvikling igennem Guds uendelige Kosmos og Skabelse.

 

Disse fire elementer korresponderer med vores fire lavere legemer som danner auraen :

 

ELEMENT                  LEGEME                      OPGAVE

 

Ild                             Æteriske /

                                 Hukommelse              Ubetinget Kærlighed

 

Luft                          Mentale                      Broderskab / Samarbejde

 

Vand                        Astrale                        Selvkontrol over Følelser

 

Jord                          Fysiske                       Tjeneste i Kristi ånd.

 

 

Artiklen fortsættes…. Del 2.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.