AT ANERKENDE MØRKET

13 November 2012 | Anerkend Mørket,Lektioner | Tags: ,

Owl 3 images

Vi kan ikke finde Lyset, før vi anerkender mørket, og dette kaldes… AT VEDGÅ!

 

At Vedgå

 

Indtil vi vedgår det hele, hver eneste såret følelse, hver en smule skyld eller skam, al smerten og al vores misbilligelse af os selv (for ikke at tale om andre), kan vi kun udsende lavfrekvent energi hver eneste dag i vores liv.  Den energi strømmer ud fra os, tiltrækker flere ubehagelige pingpongagtige oplevelser, ligesom honning tiltrækker bier, indtil vi langt om længe fatter budskabet om, at der stadig er en følelse, vi ikke vedkender os. Vi behøver kun at give os selv lov til at føle den forbistrede skyld, det had, eller hvad det nu er, en sidste ordentlig gang og så give slip på den elendige tingest!  Når vi vedkender os en negativ energi, giver vi slip på den.  Når vi har vedkendt os den, slapper sjælen af.  Ellers…. BLIVER VI VED MED AT GENTAGE DEN, TIL VI VEDGÅR DEN!!

 

Selve fysikken i det at vedgå ting, hvilket vil sige det, der sker med dig som følge af, at du gør det, er astronomisk.  Husk, at vores måde at tænke på er årsag til vores måde at føle på, og at vores måde at føle på er årsag til vores måde at tiltrække på.

 

Lektioner

 

Så længe vi ikke har lært vores lektioner, sidder de i vores energifelt (det lysende felt, der omgiver vores krop, som også kaldes auraen) som små klatter af elektromagnetisk energi, der er klart synlige for enhver god clairvoyant som små sorte pletter. Disse pletter er kraftigt ladede med netop  den energi (negativ eller positiv), som er nødvendig for at tiltrække de omstændigheder, der kræves for at vi kan indhente den følelsesmæssige visdom, der ligger i lektionen.  Og de bliver ved med at være der og tiltrækker nye mennesker, steder eller ting i vores liv, indtil vi vedkender os lektionen.

 

Det samme gælder all slags problemer, der også er en form for lektion (selv om vi tilsyneladende føjer en hel bunke yderlige til i livets løb).  Jo mere vi tænker over problemer, jo stærkere følelser vi har i forbindelse med det, jo mere tiltrækker vi af det!!

 

Tiltrækning

 

Men se nu hvad der sker, når vi lærer lektien i en af disse sorte pletter.  Energien i denne specielle lektion, eller dette problem, spredes med det samme, hvilket betyder, at vi ikke tiltrækker det igen!  Vores “ventil” åbner sig lidt mere for højere energi, og nu, hvor bare denne ene sorte plet er forsvundet fra vores felt, tillader vi mere lys (energi) at komme ind i vores væsen og gør det muligt for os at føle — og tiltrække — langt mere positivt.

 

Det eneste, der kræves, er en beslutning om at holde op med at tænke på et problem og vedkende os den dumme ting, hvilket betyder at indrømme, at du er et fjols, og se at komme videre.  Det er ikke noget særligt.  Og hvem skulle også gå op i det?? Ikke andre end dig!  Men hvis du bliver ved med at få noget ud af at korsfæste dig selv — eller andre — på grund af fortidens gerninger, skal du huske på:  Al skabelse foregår i fællesskab.

 

Anerkendelse

 

Hvis nogen gjorde det MOD dig, har du — på et andet plan — sagt ja til at opleve den lektion, du skulle have.  Hvis du gjorde det mod en anden, gør det samme sig gældende.  I har begge —  hele tiden — gjort det, I gjorde, for at lære noget.

 

Så hvis du gerne vil åbne din ventil og bevæge dig ind på nye områder, ind i nye bevidstheder og frekvenser, som vil bringe dig uandede glæder…. OPGIV SAGEN, DROP DEN, GIV SLIP PÅ DEN POKKERS TING!  Du har intet andet end din ulykke at miste.

 

Her er en lille liste af mulige benægtelser du kan reflektere på :

 

Tillade smerten — Jeg skabte det hele — Jeg fortryder intet — Jeg benægter intet — tage ansvar for alle følelser — give slip gennem accept — ikke afvise fortiden — indrømme — glemme anklagerne — ikke vige tilbage for noget — tillade følelserne — at tage fat på fortiden og vedgå det hele — at vide, at ingen anden end dig har ansvaret — at vide, at du kan skabe nøjagtig det, du vil have — at opgive skyldfølelse, til evig tid! — ikke at fortryde en eneste ting — at droppe sagen, lig NU.

 

Denne artikel er fra “Den Store Spirituelle Legebog”.

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.