ATLANTIS´ GENOPDUKKEN — DEL 3

07 January 2012 | Atlantis | Tags:

 

Atlantis 6 images

 

Atlantis gik til grunde af den samme årsag, som har medført alle andre civilisationers fald:  Menneskenes vildfarelser!!

 

Atlantiderne Kunne Helbrede

 

I tilfælde af sygdom forstod atlantiderne, at sygdommens årsag ikke var at finde i det fysiske, men i et højere legeme.  De helbredte derfor altid det højere legeme fremfor det fysiske.  Hvis et menneske havde fået en sygdom blev han bragt til et helbredelsescenter, et templ, og blev anbragt i et helbredelseslokale.  Dette var formet af en bestemt slags sten, et krystal, og var således opbygget og havde sådanne vinkler, at Solens lys blev brudt i forskelligt farvede stråler af kosmisk lys og energi.

 

Den pågældende blev derpå anbragt midt i lokalet, og afhængigt af hvad han fejlede blev passende stråler af farvet lys kastet hen på ham.  Den tids præster kunne naturligvis også, idet de var udviklede sjæle med en høj grad af bevidsthed, se på de akashiske optegnelser over den syge – sygdom er ikke nødvendige noget, der hører til det nuværende liv, den kan strække sig over mange af de foregående – og de kunne så helbrede eller forsøge at helbrede den virkelige årsag til personens sygdom.

 

 

Misbrug af Viden

 

I vil måske, med det billede i tankerne som jeg har givet jer, spørge: “Hvordan kan det så være, at Atlantis gik under”??  Atlantis gik til grunde af den samme årsag, som har medført alle andre civilisationers fald:  menneskenes vildfarelser.  Selv om det atlantiske folk havde nået en høj grad af udvikling, var i forbindelse med kosmiske kræfter og anvendte disse, og selv om den tidsalder, hvori de levede, havde udviklet deres psykiske evner i en grad, der fuldstændig overgår det som I kan fatte, så var deres motivationer ikke korrekte.

 

De brugte deres viden om Kosmos og deres udviklede stade, ikke til at gør Skaberens vilje og udføre hans guddommelige hensigter, men til at virkeliggøre deres egne tanker om skabelsen.  De satte deres viden i den personlige vindings tjeneste, søgte at opnå magt, at samle sig rigdom, at kontrollere andre skabninger, og prøvede for enhver pris at gennemføre deres egne planer.  De kræfter som atlantiderne havde fået, og som de i de indledende faser havde anvendt kontruktivt, blev nu brugt til at ødelægge, og på denne måde begyndte Atlantis´ fald, som endte med, at landet sank i havet.

 

Denne landsænkning blev ikke blot provokeret af de Store Væsener i det Åndelige Hierarki, men også af de få sande præster som endnu fandtes på Atlantis.  Disse præster indså, at Atlantis måtte tilintetgøres, og de tilbød at gå under med det for at holde de onde i ligevægt.  De indså, at mennesket måtte genemmgå flere udviklingscykler, før det igen ville være i stand til at påtage sig det ansvar, som havde hvilet på Atlantis, og tage imod den viden som fulgte med.

 

 

Mennesket Blev Genfødt

 

Før en stor civilisation går i opløsning, bliver den sæd, af hvilken den næste skal spire frem, bragt i sikkerhed.  Fra Atlantis udsprang de folkeslag, som skulle være oprindelsen til de racer, der findes i dag.  De karakteristiske træk ved de nulevende racer kan alle føres tilbage til Atlantis.  Dette sank altså i dybet, og dets ondskab forsvandt sammen med det og blev holdt i balance af store Væsener.  Jorden forvandledes i en katastrofe, mennesket blev genfødt og genoptog sin fremmarch. Mange blandt jer var atlantider.  Enhver, som har psykiske evner af betydning, har den store atlantiske civilisation at takke for dem, og den brug man dengang gjorde af disse kræfter.  Over hele verden gøres der psykiske opdagelser som forberedelse til den nye Atlantiske Tidsalder.

 

Den Nye Tid

 

Mange af de sjæle, som boede på Atlantis, inkarnerer nu som optakt til dens genopdukken.  De er unge, målt i år, men gamle hvad åndelig udvikling angår.  Desværre bliver mange af dem vildledt for tiden, af mangel på åndelig vejledning og motivation, og fordi deres højere jeg, deres ånd, ikke kan forstå eller acceptere de begrænsninger, der hører til det tunge fysiske liv, der gælder på Jorden i dag, idet det kun husker det gamle Atlantis´ åndelighed.

 

Atlantis vil dukke frem igen.  Kristus vil komme igen.  Kimene til den Nye Tid er allerede lagt, ikke blot mandens og kvindens fysiske sæd, men også åndens og stoffets sæd, Skabelsens sæd, sæden til de andre Riger på Jorden.  Alting gør sig rede til den store genopvågnen, dette store skridt fremad i Jordens udvikling.  Menneskeheden får en chance for at frelse sig og til at bevise, at den næste Atlantiske Tidsalder vil blive den endelige.  Atlantiske borgere, er I rede til dette forløsningens øjeblik??

 

Denne artikel er fra “Den fantastiske Lære fra Ramala”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.