ATLANTIS´ GENOPDUKKEN — DEL 1

07 January 2012 | Atlantis | Tags:

Atlantis 1 images

 

Der findes i dag mange legender om den atlantiske civilisation, men der er kun få kendsgerninger;  de beviser, der findes, er skræmmende, og med mindre mennesket kan tappe af og forstå de gamles viden, kan han ikke kende eller erkende Atlantis´ eksistens.  En sådan civilsation har imidlertid eksisteret.

 

Menneskets Højeste Udvikling

 

Atlantis nåede virkelig den højeste grad af udvikling, som mennesket har opnået på denne Jord.  Både teknologisk og åndeligt overgik den langt det, som mennesket i dag kender til.

 

En dybere forståelse af Atlantis vil snart blive en realietet.  Inden for den nærmeste fremtid vil videnskabsmænd begynde at få kendskab til nøjagtige beretninger om Atlantis, men formåelet med dette er ikke at tilfredsstille menneskets nysgerrighed, men at forberede verden på at Atlantis vil dukke frem igen ved den naturkatastrofe, som vil finde sted i den nærmeste fremtid.

 

At Atlantis netop kommer til syne på dette tidspunkt, er ikke uden betydning, for når denn klode skal  forvandles, når vandene strømmer hid og did, og bjerge skyder op, og lande synker bort, når denne klodes overflade omskabes af den guddommelige vilje med et guddommeligt formål, når dette sker, vil det land, den substans og det stof som var Atlantis, komme op til overfladen til gavn for menneskene.  Den Nye Tid vil frembringe et nyt Atlantis med alle det gamles muligheder og forestillinger om udvikling.

 

 

Atlantis´ Endeligt

 

Atlantis´ endeligt ligger femten tusind år tilbage, skønt dets tilbagegang begyndte femogtredive tusinde år tidligere.  Det er Vandmandens Tidsalder, som nu fremkalder dens materielle genfødsel.  Tro ikke at der af denne genfødsel kun vil følge godt, for når Atlantis kommer frem til overfladen, vil også det onde, der lå i Atlantis, komme frem:  al den disharmoni og den fejlagtighed som gjorde dens ødelæggelse nødvendig for så mange år siden.  Det er op til jer selv, atlantiderne som er reinkarneret i vor tid, at acceptere og forvandle denne ondskab og således forberede landet til den tid, som skal komme.

 

Mange udviklede sjæle som døde i den katastrofe, der ødelagde Atlantis, har opretholdt ligevægten i alle disse år, men når Atlantis dukker frem igen vil de fralægge sig dette ansvar.  Derfor vil mennesket, med den øgede opmærksomhed og den højere bevidsthed som han siden da har opnået, måtte tage kampen op mod denne ondskab samtidig med, at han modtager de gaver, fordele og udviklingsmæssige kundskaber, som hørte til Atlantis.

 

 

Vores Manglende Kendskab

 

Om I tror på Atlantis eller ej kommer ikke mig ved.  Som det er tilfældet med al stor visdom, vil rækkevidden af jeres bevidsthed afgøre den grad af erkendelse, I vil nå til.  Jeg vil imidlertid gerne påpege, at der på denne Jord er opstået og forsvundet flere store civilisationer, om hvilke mennesket intet ved.  På grund af det meget overfladiske kendskab som mennesket har til sin tidligere udvikling, og fordi bygningsværkerne og de skriftlige vidnesbyrd, Menneskehedens historie, forsvandt for længe siden, er mennesket afskåret fra gennem fysiske midler at opnå kendskab til denne Jords sande historie.

 

Da mennesket først blev sat på denne Jord, blev han skabt af Solens Fyrste i efterligning af Hans fuldkommenhed.  Mennesket hørte ikke til denne Jord, og var ikke bestemt til blot at leve dér.  Da han i begyndelsen vandrede på Jorden, levede han i fuldkommenhed og kendte ingen fejl.  Han levede i en civisation, der kendes under navnet Cordemia, den første store mennesklige civilisation på denne Jord.  Geografisk var den beliggende omkring det vandområde, som I kalder det Døde Hav.  Først senere fik mennesket overgivet det frie valgs guddommelige gave, og med denne gave indledtes hans fald.

 

 

En Cyklisk Udvikling

 

I en cyklisk udvikling afløste zodiakens forskellige tidsaldre hinanden på denne Jord, og civilisationer steg frem og gik til grunde, idet de forsøgte at nå til det højeste for derefter at tumle i afgrunden.  Store civilisationer som Lemuria opstod og gik under.  Gradvis udviklede mennesket sin bevidsthed til et punkt, hvor han var rede til at få del i kundskaben om Kosmos.  Han har lærte det sande mening med det fysiske liv på denne Jord, og han kunne nu give sig i kast med at lære om de højere planer.

 

Som forberedelse til denne store begivenhed blev et rige gjort rede specielt for ham, et stykke jord som indtil da ikke havde været berørt af mennesker.  Det havde ligget under vandet og var blevet gjort rede af dem fra de åndelige hierarki, som har ophold i Jordens kerne.  Og således kom, ved begyndelsen af den atlantiske tidsalder, det store atlantiske kontinent til syne, genfødt af Jorden under en naturkatastrofe.

 

Artiklen fortsættes… Del 2

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.