DEN PSYKISKE LOV — DEL 3

 

                              Divine Feminine 1

 

 

Der er selvfølgelig mange måde, hvorpå den Psykiske Lov ytrer sig.  Dem som man er mest opmærksomme på, er dem, der har at gøre med fysisk og mental mediumitet.

 

 

De forskellige mediumiteter

 

Den fysiske mediumitet er den, der foregår uden for mediets område.  De mest udbredte eksempler på noget sådant er levitation, materialisation og apportation.  Den mentale mediumitet finder sted inden for mediets eget område.  De mest almindelige eksempler på dette er clairvoyance, clairaudiance, psykometri, automatisk skrift og tegning, og mediumistisk trance.  De, som besidder psykiske evner, kan opnå mange psykiske erfaringer, men det kræves, at jeres sjælsbevidsthed har praktiseret og udøvet denne evne i tidligere tilværelser.

 

Som sagt skal man gør sig fortjent til at eje psykiske evner, og man kan derfor med rette sige, at enhver, som sidder inde med dem, er gamle sjæle.  De har praktiseret og benyttet sig af disse evner mange gange før, for det er ikke egenskaber, man let erhverver sig.  Fordi det kun er gamle sjæle, som ejer psykiske evner, kan man forvente, at en psykisk begavet person er en stærk personlighed.  Det er grunden til, at der findes folk, som siger, at de kender medier, som har en stærk personlighed, men som de betrager som ubehagelige, endog uåndelige mennesker.  Ikke desto mindre har de, som har evnerne, gjort sig fortjent til dem gennem deres handlinger i andre tilværelser.

 

 

I Harmoni

 

Hvis I virkelig prøver at udvikler psykiske evner, må I praktisere jeres særlige talent og bringe jer selv i harmoni, for indtil I som individer enten bevidst eller ubevidst lever i harmoni, vil I ikke blive psykisk udviklet.  Jeres første mål må derfor være at komme i harmoni med jeres omgivelser, og I vil finde, at mens I er ved at opnå dette, når I begynder at blive bevidste om jeres medmennesker, jeres fysiske legemer, Naturen, de enkelte kronblade i en rose, det vand der flyder i et vandløb, de nyfødte lam om foråret, så giver den psykiske evne sig til kende uden, at I overhovedet er vidende om det.  Pludselig, på et øjeblik, når I en dag sidder ved siden af en  blomst, vi I se ned og opdage et lille elementalvæsen.  Det vil måske kun vare et øjeblik, men det vil være tilstrækkeligt.

 

At se et elementalvæsen kræver kun en ringe bevidst indsats.  Det, der sker, er blot, at I sænker jeres vibrationsniveau med de rette hensigter og i kærlighed, og at elementalvæsenet øger sin vibration, så I kan mødes på et fælles plan, som ligger under det normale fysiske område.  Et andet menneske ved jeres side vil ikke kunne se det.

 

 

At Udvikle Bevidstheden

 

Vejen til at opnå psykiske evner er derfor at udvikle jeres bevidsthed og søge at komme i harmoni med det stof, der omgiver jer.  Der er mange genveje, som I kan prøve at tage.  Det er op til jer selv, om I vil prøve dem.  Jeg vil blot sige dette:  at anvende denne Lov, denne kraft, før I er rede, medfører en alvorlig risiko.  I kan komme i forbindelse med kræfter, I kan få visioner, I kan betragte livet, der eksisterer langt udenfor jeres bevidsthedsområde, men hvis I ikke forstår og gennemskuer det, vil det bringe jer ud af ligevægt, det vil bringe jer på sindssygens rand.  Jeres Skaber har beskytter jer:  bryd ikke denne sikkerhedsanordning ned.

 

 

Et Stort Ansvar

 

Det er let at ønske at besidde evnen til at anvende den Psykiske Lov, til at bruge psykiske kræfter, men jeg vil bede jer om at undersøge grunden til, at I har dette ønske.  Husk at denne kraft vil sætte jer i stand til at påvirke mange mennesker.  Indse at ligesom I selv påvirkes af de store Mestres og Læreres demontrationer af psykisk kraft, således kan I også komme til at påvirke mindre udviklede sjæle, og at I, i det øjeblik I begynder at anvende jeres evner til at søge at hjælpe jeres medmennesker, risikerer at pådrage jer et tungt karma, for I kan let komme til at vildlede dem.  Brug altså den Psykiske Lov, Sjæleloven, med stor ansvarsfølelse.

 

Hvis I har denne evne, så husk at skelne ganske nøje, hvornår I skal bruge den.  Kast ikke perler før tiden er inde til det.  Det er en personlig evne, som skal anvendes i overensstemmelse med jeres egen åndelige holdning.  Den behøver ikke at blive delt med andre, og som regel bør man ikke dele den med nogen.

 

Mennesket må begrunde sin brug af den psykiske kraft overfor sig selv.  Det drejer sig om en kraft, der langt overgår de største atomladninger, som nogen sinde er blevet affyret.  Den Psykiske Lovs sande niveau er ikke det, som I kan få forevist af det almindelige menneske eller medium.  Det rækker langt højere.  Husk Nazaræerens demonstrationer.  Når I har haft jeres først psykiske oplevelse, når I er begyndt at fatte Lovens elementære principper, må I blive klare over, at der endnu ligger en lang vej forude, før I virkelig forstår den altomfattende, afgørende vigtige Psykiske Lov.

 

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.