DEN PSYKISKE LOV — DEL 2

 

                                    chakras 9

 

 

Mange mennesker på Jorden i dag har ingen psykiske evner, fordi der indbygget i menneskelegemet findes en begrænsning, som viseligt er blevet indsat af Skaberen, for at sikre at de er begrænset til det fysiske plan.

 

 

De Nødvendige Begrænsninger

 

Hvis et uudviklet menneske var i stand til at anvende den Psykiske Lov og kunne beherske psykisk kraft i betydelig grad, ville han ikke være i stand til at overskue alle udvidelserne af sit sanseområde og ville blive forvirret.  Mange af dem der i dag anses for at være sindssyge, og som har halluncinationer, er mennesker, der lider af en fejl i deres hjernemekanisme, som tillader psykiske indtryk at trænge ind i den.  Lægevidenskaben har endnu ikke fundet ud af, at der i hjernen findes små spærreanordninger, små døre eller ventiler, som styrer disse psykiske indflydelsers adgang til menneskets hjerne.  Mens han er vågen er disse små døre lukkede, medmindre de er blevet åbnet gennem udvikling af åndelige centre, men når han sover, står dørene åbne og de psykiske indflydelser kan komme ind.

 

Mens mennesket sover, er hans bevidsthed imidlertid sløret, og han er ikke klar over, hvad hans over-bevidsthed ser.  Alligevel kan han opleve drømme eller mareridt, forvirrede indtryk som registreres af hans bevidst hjerne.  Disse stammer fra astrallegemet, som vender tilbage til sit fysiske hylster, efter at have bevæget sig på andre eksistensniveauer under menneskets søvn, og mens de små døre i hjernen står på klem.  Dette muliggør, at forvrængede billeder fra andre planer for en stund afspejler sig i menneskets hjerne.

 

 

Hallucinationer

 

Noget lignende sker, hvis et menneske holdes vågen i et langt tidsrum uden at det får lov til at sove.  Det æteriske legeme, det energiproducerende legeme, som producerer livskraften i mennesket, må trække sig ud af det fysiske legeme en gang i døgnet for at genopbygge sig selv ved hjælp af kosmiske kræfter.  Derfor trækker det sig ud af de omtalte små døre, mens mennesket sover.  Men hvis han holdes vågen, mens det æteriske legeme trækker sig ud, og dørene står åbne, vil mennesket kunne se det, der sædvanligvis er skjult.  Disse visioner kalder man hallucinationer.

 

På samme måde indtager mange unge mennesker i dag rusmidler og fjerner dermed den kontrol, de almindeligvis har over deres legeme, for at de kan opleve et “trip”, for at kunne opleve visioner og påvirkninger, som de normalt ikke ville kunne opfatte.  Det er meget forkert, fordi de udfordrer Naturens Lov ved kunstigt at opleve noget, som de åndeligt ikke er beredte til at modtage.

 

 

Formålet og Ansvar

 

I kan altså se, at de psykiske oplevelser er tilgængelige, men at de kun opnås ved at overvinde de beskyttelsesmekanismer, som Skaberen har indsat.  Han har viseligt bestemt, at I ikke må bruge disse evner, før I har udviklet jer til et bestemt punkt, hvor I fuldt ud kan overskue den Psykiske Lov.  Det ville derfor være meget uklogt af jer at eksperimentere med psykiske kræfter, før I opnå dem ad naturlig vej gennem udvikling af jeres egen bevidsthed.

 

Formålet med menneskets inkarnation på Jorden er, at han skal udvikle sin bevidsthed gennem udøvelsen af sit eget valg, mens han følger den bane, som han selv og hans Skaber har valgt.   Hvis mennesket ønsker at blive bevidst om og i stand til at bruge den Psykiske Lov, må han fortjene denne evne.  Den kommer ikke til ham som en gave fra oven. 

 

Som alt andet på Jorden skal den erhverves ved hårdt slid:  gennem erfaring, gennem ofre, ved personlig præstation og hårdt arbejde.  Hvis I ønsker at udvikle jeres psykiske evner, må I være klare over, at det er noget, som I selv skal gennemføre.  Det er ikke noget, som vil komme til jer som regn fra skyerne.  Jeg vil også gerne understrege for dem, som ønsker at udvikle deres psykiske evner, at enhver åndelige landvinding medfører et stort ansvar, for når I gør fremskridt op ad udviklingens stige, når I klasse for klasse rykker op i Livets skole og udvikler jeres bevidsthed, så følger dermed et ansvar for at bruge denne bevidsthed med klogskab.  Hvis I udvikler en psykisk evne, må I derfor altid være bevidst om det ansvar, I har for dens rette brug.

 

 

Artiklen fortsættes… Del 3

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.