TILGIVELSENS KRAFT – DEL 3 & 4

09 November 2010 | Tilgivelsens kraft | Tags:

 

 

 

                 cute love birds

Når et individ vælger ikke længere at fastholde sig i egoets lavere følelser og virkelig prøver at løfte sig op over dem (selvom det før var nemmere at opføre sig på en negativ måde), så vil sjælens vibrationer automatisk løftes.  Dette vil altid resultere i et skift i bevidstheden.  At vælge at slippe fortidens vaner og mønstre begynder i sindet.

 

Vejen Til Friheden

 

Vejen til friheden er et VALG.  Friheden begynder i det øjeblik individet vælger at kontrollere de mentale og emotionelle legemer og at følge den “højere vej”, snarere end at følge egoets ønsker.  Efter at individet har besluttet sig til at kontrollere disse legemer, (fremfor at de kontrollere dig), så vil en ny verden åbne sig, hvor håbet vokser som en lilje i foråret.  I dette beslutningsøjeblik, begynder indvielsens processer, hvor personen bliver genforenet med en “gammel ven”, det Højere Selv, som stille underviser én i den bedre livsvej.

 

Meddelelsen fra og for det evige liv, samt indgang til den forekommende femte dimension er :

 

“EGOET ER DØD, EGOET ER DØD, EGOET ER DØD !!”

 

Egoet bruger sindet og følelserne, sammen med indgroede vaner og traditioner til at forhindre mennesker i at slippe gammel tro, overbevisninger, attituder, og følelser.  Desværre vinder egoet tit, fordi kontrolmekanismen ofte er angst og stolthed.

 

 

En Prøve

 

Her er en prøve hvor du kan opdage hvilke af de to “kræfter” der afgør den indre vejledning i dig…

 

Når en person bliver præsenteret for nye informationer, eller bliver bedt om ubetinget at acceptere informationen, så er det tilrådelige at tage et par minutter med dybe indåndninger for at mærke efter hvordan den nye information resonerer med den indre fornemmelse.  Hvis der mærkes nogen form for angstvibrationer, så skal du vide, at informationen bliver dygtigt præsenteret af de lavere former af egoet.  Og disse har intentioner om at kontrollere sjælen ved at fængsle den på de lavere planer.  Ja, alt er vibrationer.

 

Alt der resonerer med angsten og samtidig påvirker beslutninger, som er taget som et resultat af angstfølelsen er bestemt ikke fra de højeste planer.  I stedet for er det en dygtig simulering, brugt gennem mental legemt, for at overbevise personen om, at denne skal bevæge sig i et bestemt retning.  Ofte er logik forklædt og brugt som forklaring for at dække over følelsen af angst.

 

I Guds univers er den kun én lov – Kærlighedens.  Ud fra denne lov opdager man Enheden samt harmoni og forening og ikke splittelse og angst.  Hvis du ikke mærker denne Kærlighedsvibration, er du sikkert under en tvingende påvirkning fra en magtfuld og dygtig kraft, der ønsker at bevare den emotionelle og mentale tilstand fra fortiden og som harmoniserer med de vibrationer og frekvenser, der passer sammen med uoverensstemmelsen.  Så her er igen en forklaring om “Loven for Vibrationer”.  Tapperhed er ofte det karaktertræk sjælen har brug for, for at fortsætte på vejen og stå ved Sandheden og hvad man føler er rigtigt inden i.

 

 

Tilbage til Emnet om “Tilgivelse”

 

Undersøg hvordan du har det, når du er under kontrol af sindet og ikke vil tilgive en anden for noget de har gjort.  Følelsen er lignende had, vrede eller frustration.  Samtidig, når man ikke vil tilgive, så kan en forestilling om, at man har eller vil “sejre” være tilstede, har jeg ret?  Hvis du er enig, så undersøg sindets vibrationer og frekvens tilstand.  Når sindet fungerer fra disse lavere niveauer fra bevidstheden…

 

#   Er sindet og hjertet oplyste eller er de formørkede?

 

#   Er de otte lavere legemer styrkede eller afkræftede?

 

#   Er de mentale og emotionelle legemer i kontrol af personen, eller er personen i kontrol af de mentale og emotionelle legemer?

 

For at besvare det sidste spørgsmål, bemærk hvor meget mental energi der er i brug, når individet bevarer denne tilstand, og samtidig, hvor ofte tankerne fra uoverensstemmelsen blive genspillet i sindet, så det derefter forårsager mere betændelse og smerte i “såret”.  I hvilken vibrationsfrekvens tilstand er individet fanget i, når hjertet ikke vil tilgive?  Og endnu et dybere spørgsmål er, hvad forhindrer personen i at give slip?

 

TILGIVELSEN ER IKKE ANDET END AT GIVE SLIP !

 

 

Fortsættes…. (Del 4)

 

 

 

TILGIVELSENS KRAFT  -  DEL 4

 

 

 

                  embrace_shadow_self490

 

 

“Giv slip på al had og vrede, og sig tak for lektionerne og muligheden for at opløfte sjælens vibrationsfrekvens til Lyset.  Uden sådanne erfaringer vil du aldrig opnå selv-realisation.  Så elsk din modstander som er med til at hjælpe dig til at blive den mester, du er i dag.  Se på din største fjende som din største ven, og glæd dig over, at der var tilsendt dig sådan nogle kraftfulde lærere, fordi det er dem som skal befri dig til Herren.”  Sananda.

 

 

Det Første Store Paradoks

 

Det første store og skjulte paradoks angående tilgivelse er at personen, som er skyld i at krænke en anden, er betragtet af sit “offer” som en mindre sjæl af kvalitet.  Men ofter er dette ikke tilfældet, fordi omstændigheder præsenterer sig i livet fra to forskellige årsager : karmisk gæld og dharmiske bestemmelser.  Dharmiske bestemmelser indebærer også prøver for en Indvielse.  Samtidig kan situationer opstå, der ikke er beregnet til at skade nogen, men kan dog desværre opfattes af indivder som skadelig, fordi sindet og egoet har magten over dem.

 

 

Omstændigheder kan nu præsenteres, som kan udvikle sig til ekstra prøver for en Indvielse, som individer må klare.  Når disse prøver præsenterer sig, er det altid planlagt fra de involverede individers Højere Selv.  Derfor er der mange situationer, der kan forekomme på et hvilket som helst tidspunkt, til at placere en person i fremgansarena for sjælens udvikling og undervisning.  Det er Sandhed.

 

 

Sjæle Skal Forstærkes

 

Eftersom alle sjæle skal forstærkes på vejen til indvielserne, er det forståeligt nok, at alle må prøves på vejen.  Tit kommer prøverne gennem individer, som man mindst har forventet det fra.  Det vil forsikre at letionens succes bliver sværere at opnå.

 

En udtalelse som vil bekræfte Indvielsens niveau er :

“Du vil forstå niveauet af spiritual beherskelse (mesterskab), som du har opnået, udfra niveauet af den prøvelse eller den modstander, du står overfor.”

 

 

Den Logiske Konklusion

 

Den logiske konklusion er:  Jo større prøvelsen er, jo større blive komplementet til personen under prøvelsen.  Prøvelsen vil svare direkte til sjælens niveau for mesterskab (self mastery).  Nu, set fra dette perspektiv, så kan man spørge, er din mest forhadte “fjende” eller “modstander” muligvis din bedste ven?  Er dette individ placeret i dit liv for at blive din største lærer, som kan hjælpe dig at opnå de lektioner, som du mangler i din udvikling?  Tænk over det.  Hvis du er enig i, at din “fjende” kunne beskrives således, vil det så betyde at din “modstanders” sjæl er mindre, er større, eller er lige med din egen sjæl?

 

Enhver prøve er aldrig, som den tilsyneladende viser sig at være på overfladen.  Prøverne er aldrig det papirarbejde, som du mangler eller chefens opførsel, eller forladelsen af éns partner, ej heller sladderagtig snak fra en anden.  Prøverne er af en højere natur og disse vil altid involvere beherskelse af de “Universelle Love”.  Det er derfor de Indviede var her på Jorden, netop for at beherske disse Love.  Alle handlinger, som man beskæftige sig med, er kun en illusion, eller maya som man kender det fra østen.

 

 

De Forskellige Prøver

 

Eksempelvis, hvis en partner vælger at forlade én, vil prøven muligvis bestå i at overveje éns evne til at VÆRE og vise ubetinget kærlighed midt iblandt alt modgang.  Ellers, for én som allerede har klaret denne prøve, kunne det næste være at balancere inden i, de menneskelige feminine og maskuline aspekter.  Alt udregnes efter, hvad ens egen sjæl mangler at lære i sin udvikling og fremgang.

 

En sjæls svagheder vil bestemme, hvilke lektioner sjælen skal lære.  De svage paradigmer (vaner) inden i sjælen vil bestemme hvor og hvilke omstændigheder individet må erfare.  Visse omstændigheder vil give individet muligheder for at praktisere en forbedring af denne del af personligheden, der behøves det.  Hvis en person er domineret af feminine energier og mangler et “kriger” aspekt i sin udvikling, vil prøven sandsynligvis forlange af individet, at det viser en mere aggressiv opførsel.  Dermed har prøven assisteret ved at hjælpe individet i at balancere det feminine aspekt med den maskuline energi og medbringe perfekt harmoni til det indre energifelt.

 

Hvis personen vælger ikke at acceptere udfordingen, fordi gamle afhængighedsvaner på det feminine energimønster er for stærke, vil individet (han eller hun) helt sikker stå over for prøven igen i fremtiden.  Det bliver således, fordi prøven relaterer til en bestemt vibrationsfrekvens og den skal beherskes, inden sjælen kan opnå det højere vibrationsniveau.  Dette mønster, og prøven, vil gentage sig indtil lektionen er lært.  Men, hver gang prøven viser sig, vil den komme med andre “ansigter”.  Og hver ny hændelse vil medbringe lektioner, som er ti gange større end sidste gang.  Det vil give individet mange muligheder for at praktisere lektionerne, indtil disse er lært.

 

Når individet har lært letionerne og opfører sig på et højere niveau, vil sjælen udstråle en højere lysfrekvens, og efter Loven om Vibrationer vil den ALDRIG NOGEN SINDE GENNEMLEVE DISSE PRØVER IGEN.  Ja, når ens vibrationsfrekvens er forstærket, er sjælen fri til at modtage nye prøver af en højere natur, som nu findes på sjælens nye og højere frekvensniveau.

 

At Genkende Sandheden

 

Ved at genkende sandheden i disse ord, reflektere over situationer hvor visse mennesker har krænket eller fornærmet dig.  Eftersom deres gerninger har været med til at ophøje din sjæl til et højere niveau, er de blandt dem, som er kommet til at tjene dig eller til at skade dig?  Hvis man tilgiver en anden for disse illusioner, som forekommer meget intense, og fokusere bevidstheden indad hvor man mestrer lektionerne fra enhver prøve, vil individet erfare hurtig fremgang på vejen til Lyset og indgang til den forekommende femte dimension er næsten sikret.

 

Kun dig selv kan skade dig selv, kære børn af Lyset.  Ingen handling fra en anden kan skade dig, medmindre du selv giver din kraft fra dig.  Hvis du overvinder alle begrænsninger og hæver din bevidsthed over disse illusioner, vil du aldrig forære din kraft væk og Lyset vil beskytte dig og tjene dig.  Dette er mit løfte til dig.

 

Har denne forklaring ikke givet dig en anden indsigt i, hvorfor det er så vigtigt at tilgive?

 

Det Andet Store Paradoks

 

Det andet store paradoks er, et “Offer” som tror på, at de er ved at “vinde” fordi de med selvretfærdighed erklærer, at de hverken KAN eller VIL tilgive den anden person, og derved har valgt at holde fast i deres vrede, er faktiske taberen.  De individer som har forårsaget deres smerte har stadig kontrol over deres sjælsvibrationer, ved at begrænse dem og holde dem ned på de lavere vibrations niveauer.

 

Når man ikke kan mestre tilgivelse, er virkligheden således, at den anden person holder magten over éns sjæl, ved at holde éns sjæl vibrerende på et lavere niveau.  Denne situation fortsætter så længe som individet klamrer sig til den negative sindstilstand, der blokerer for ham eller hende, at se igennem illusionen.  Den anden person kan holde éns sjæl “fanget” lige så længe som “offeret” tillader det.  Og naturligvis vil denne situation glæde egoet enormt.

 

Hvor enkelt er løsningen, kære børn af Thoth, men hvor besværligt er det, at mestre situationen når man er egoets “legetøj”.

 

GIV SLIP!  GIV SLIP!  GIV SLIP!

 

Ved at give slip og ikke tallade en andens handlinger at fange din sjæl, vil individet erfare et meget højere bevidsthedsniveau og den frihed man længes efter.  Ved at give slip og erfare tilgivelsens følelse og lethed, der hvor glæden overtager bevidstheden så vil sindet åbne sig for nye ideer.  Dette skift i bevidsthed vil fylde ens hjerte og sjæl med ny håb, og hjertets kapacitet for medfølelse er nu aktiveret. Alt er garanteret.  Tilgivelse er NØGLEN til forståelse og til erfaring af de tre ældgamle mysterier : Tro, Håb og Kærlighed.

 

 

Gå Med Fred

 

Adonai, mine elskede søskende fra Lyset.  JEG ER Sananda, tilsendt af min Fader til at frigøre jer igen fra fangenskab.  Lyt til mine ord med hjertet og tillad min essens at gennemtrænge dit sind, så vil du se Lyset alle vegne.

 

Qadoish, Qadoish, Qadoish.  Adonai Tsebayoth.  Gå med fred.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.