TILGIVELSENS KRAFT – DEL 1 & 2

06 November 2010 | Tilgivelsens kraft | Tags:

 

 

                          the-embrace-large-image-zoom

Denne artikel er en oversættelse af en kanalisiering fra den højt udviklede sjæl, Sananda, der er bedre kendt her i vesten som Jesus.

 

 

Tilgivelse er…. bare at give slip!

 

Sananda siger:  Tilgivelsen udspringer fra hjertet, som er området og centret, der forbinder sig til min essens.  Det er en sindstilstand, som bore sig ind i hjertet og tillade Lyset at gennemtrænge éns bevidsthed.

 

Selvom tilgivelsen kan defineres og kan vises ved eksemplet, så er der kun få mennesker på Jorden som forstår hvor vigtigt det er at leve og praktisere tilgivelsens proces.  Det er fordi egoets styrke er så kraftfuldt, og det er egoet, som er den kontrollerende kraft, der er placeret mellem det Højere Selv og sindet.  Egoet ligner en film eller et energi-skjold, som ustandselig arbejder for at forhindre Lysets kraft og påvirkningen fra det Højere Selv, at gennemtrænge de lavere sind og legemer.  Ofte er denne forhindring forbundet med mørkets kræfter, der kan påvirke individets beslutninger.

 

Egoet er tæt forbundet med de tre lavere legemer, (dvs. det fysiske, det mentale og følelseslegemet).  Det nyder at herske i disse områder.  På nogle måder ligner det en diktator, fordi konkurrence er bestemt ikke velkommen.  Tit vil det drille og narre et individ, bare for at bevare magten, og selvom individet regelmæssigt erfarer smerte, eller frustration eller depression, er alt dette et resultat af, at følge egoets vejledning.

 

Kampen for Sjælen

 

“Kampen for Sjælen”, som man for tiden er vidne til her på Jorden, er kampen, hvor Lyset fra det Højere Selv udfordrer egoets vilje, for kontrol af individets sjæl.  Kamppladserne samt prøvelserne for Indvielse, bliver erfaret over hele Jorden.  Ved året 2000 var næsten 60% af Jordens befolkning vækket og ophøjet i bevidstheden gennem denne proces, og disse mennesker vil få forståelsen for adgang til den femte dimension, (Se tidligere artikler om Den 5. Dimension).  I året 2011 vil hele menneskeheden på planeten Jorden have hørt “udråbet” fra de højere dimensioner.  Derfor er vigtigheden af denne meddelelse meget betydningsfuld for alle i de kommende år.

 

Mit hjerte mærker megen smerte og frustration hos mange inkarnerede individer.  Råbene  om hjælp bliver afleveret af engleriget dagligt.  De højere livsplaner arbejder uophørligt for at hjælpe inden for de grænser som er tilladt, for vi må ikke gribe ind uden at vi er blevet bedt om det.  Eftersom så mange har ønsket vores tilstedeværelse og er glade for vores vejledning, kan vi hjælpe til gennem hjerterne af disse mennesker, som vælger at arbejde med vores essens.

 

Budbringere for Lyset

 

Dem som er budbringere for vores håb og visdom står parat foran hele verden, og accepterer hele deres Karma for deres handlinger.  Deres styrke of Lys bliver ved og vil fortsætte såden i de kommende år.  Sammen med endnu flere sjæle, vil de forene sig med Lyset og skabe et stærkt skjold for den Himmelske Hær.  For deres styrke er jeg og den Himmelske Hær taknemmelig.  Hvis ikke det var for deres mod, vil meddelelsr som denne ikke være mulig.

 

Når jeg mærker smerten fra sjælene der råber om hjælp, kan jeg forstå deres dilemma.  Sjælen er fanget i kroppen, som hovedsagelig er kontrolleret af egoet, og således bliver sindet og følelserne manipulerede som dukker.

 

Egoet

 

Dilemmaet består i, at de svageste af de ni legemer som den menneskelige form består af, både er det mentale og de emotionelle legemer.  Disse to legemer kan egoet nemt beherske, fordi disse legemer er nærmest det fysiske legeme.  Egoet er enormt dygtig og godt øvet.  Det forstår alle éns svagheder og styrker inden for éns “sammensætning”, og det har besluttet sig til at vinde alle kampe for at bevare kontrollen over sjælen og dens udvikling.

 

Disse mentale og emotionelle legemer har uhæmmet været under egoets kontrol gennem individets mange inkarnationer, for karmisk gæld skal tilbagebetales.  Oplysningen, samt de lærere, som kommer for at hjælpe til med processen, viser sig aldrig for studenten inden majoriteten af karmaen er tilgivet/ tilbagebetalt, og førend aspiraten har forhøjnet sin bevidsthed og viden (livssyn), horved der opnås en højere Lysfrekvens, som vil harmonisere med Lyset fra den Himmelske Hær.  På dette tidspunkt, påkalder individet gennem hans/hendes bevidsthed disse lærere, ved at bruge “Loven om Tiltrækning”.  Stille kommer lærerne for at give svar på spørgsmål.  Denne sindstilstand betyder at personen nu er parat til at erfare “Prøver og Indvielser”.

Fortsættes…. (Del 2)

 

 

 

TILGIVELSENS KRAFT  -  DEL 2

 

 

LoveEmbrace-0041 

Tilgivelse er nøglen til at rense sjælen.  Denne sindstilstand hviler i hjertet som er “kernen for transformation”.

 

 

Oplysningen

 

Oplysningen kan opnås i en enkelt livstid, hvis aspiranten virkelig er motiveret og nok disciplineret til at opnå den nødvendige forståelse og visdom.  Normalt tager processen for oplysning tusindvis af livstider.  Hyppigst tager det så længe for sjælen at opnå alle letioner der behøves, for at rengøre sjælen, før den kan forenes med sit Højere Selv.  Det er det mål alle individer må stræbe efter at opnå, og det er denne sejr alle ser i deres indre, med sindets øje – Sjælens forening med dets Højere Selv.  DEN ENESTE TING som holder en person adskilt fra det Højere Selv er denne manglende sejr og “oplysning”.  Ved ikke at opnå denne tilstand, vil smerten forårsage forsinkelse af den indre harmoni og fred, som enhver længes efter.

 

Således igen, gentager jeg… Egoet (der er individet personliggjort), er skjoldet mellem sjælen og det Højere Selv.  Og egoet arbejder på at beherske de lavere dele af vores væsen, fordi individet ER den lavere del.  Når dette er forstået er spørgsmålet nu :

 

Hvem tjener du        :      Gud eller mennesket?

Hvem stoler du på    :      Gud eller mammon?

 

Hvis du ønsker at frigøre dit selv fra smerte, lidelse og kvaler, er der kun ét valg.  Du skal “sammensmelte”  med dit Højere Selv, det er den ENESTE måde at opnå sejren på.  Enhver sjæl må vælge friheden, inden processen kan begynde.  Men, som sædvanlig, valget er dit eget.

 

At Erfare Friheden

 

Fordi menneskeheden primært har været optaget med at færdiggøre karmisk gæld, har læren om denne oplysningsproces næsten altid lydt for døve øren.  Det er min opfattelse at ord om denne lære næsten altid er analyseret gennem sindet.  Og denne proces hjælper mange til at forstå lærens mening.  Men, det er kun det første trin  -  og vi er taknemmelig for at mange gør det.  Alligevel er det ikke nok just at erfare friheden mentalt, som er givet jer totalt gennem denne lære.  Læren skal også erfares med og gennem hjertet.  At analysere og dissekere med sindet er utilstrækkeligt.

 

Tilgivelse er nøglen til at rense sjælen.  Siden denne sindstilstand hviler i hjertet eller “kernen for transformationen”, vil jeg tillade mig at forklare, i “energi-terminologi”, hvordan det således er….

 

Guds Kraft

 

Universerne kolliderer fortsat og skaber ét pulserende energifelt, som er Guds Kraft (the God Force).  Dette energifelt udgør livets fundament  -  systemet for alle inkarnerede individer.  Forbindelsespunktet til denne kraft er gennem det Højere Selv.  Dette energifelt er meget intenst og udstråler Lyspartikler af ren energikraft, som udgør mange forandringer i hele skabelsen.  Og dette inkluderer de otte lavere legemer, der omfatter den menneskelige form.

 

Alt som vibrerer mindre end denne Guds Kraft, er dog stadig en del af denne Kraft, men betragtes som en lavere form og kan derfor beskrives som besmittet eller uren, (terminologien er brugt lidt overdrevet for at forklare pointen).  Vigtigst er her at huske  :  For at forbinde sig med Kraften fra det Højere Selv, skal alle lavere energiformer, der opholder sig i de otte lavere legemer, frigøres og derefter ophøjes til den fælles frekvens af Guds Kraften.

 

Følelser som had, misundelse, jalousi, vrede, samvittighedsnag, mistænksomhed, og selv en mild antiparti, vibrerer på lavere frekvenser.  Alle og enhver af disse følelser hjælper til med at forurene individer og standser én i at opnå og realisere éns fulde potentiale og kraft.

 

Et Kontrollerende Ego

 

Egoet, som kontrollerer menneskets mørke sider, skal vælge handling ved enhver oplevelse.  Husk at krafter fra både mørket of Lyset altid vil prøve at påvirke egoets valg, ved at hviske ting i bevidstheden.  Forskellen vil være at det Højere Selv vil give højere vejledning som altid efterfølgende vil forlange mere styrke og disciplin.  Det er nemmere at hade, føle selvretfærdigelse, og “SEJR” end at ydmyge sig foran fjenden og tilgive de krænkelser disse har udført over for dig.  Så, selvom jeg prøver ikke at dømme, er det min observation, at egoet normalt vil vælge den nemme vej.

 

Som sædvanalig vil egoet helst høre efter retfærdiggørelsen af hvorfor personen fortsat skal holde fast i de lavere følelser, fordi egoets eneste mulighed for at herske, er at holde individet fanget i disse lavere planer.  Være opmærksom og vid, at mørkets kræfter, som egoet kan lide at forbinde sig med, er meget dygtige.  Når egoet adlyder de lavere direktiver og samtidig overbeviser sindet om at gøre det samme, så vil individets vibrationer og frekvenser fortsat forblive lave, fordi disse vibrationer er kontrolleret af sindets tilstand.  Vedligeholdelsen af de lavere frekvenser vil garantere at personen vedbliver i området, hvor egoet hersker.  Og den såkaldte “sejr” medfører livests op- og nedture som ofte resulterer i depressioner og frustration.  Men dog, er alt perfekt, fordi man selv har valgt det.

 

Fortsættes…. (Del 3)

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.