OPLYSNING. &. SJÆLBEVIDSTHED

A Soul Consciousness pic 135800096 3965826166774705 1819757150305608446 o

 

Husk, at omdrejningspunktet for alle de psykiske centre (chakraer) i den udviklede person er hjertet, som er som solen i vores univers. Hjertecentret trækker vejret ind og trækker vejret ud. Det absorberer – det tager sollys ind. Når den fysiske sol opretholder livet i kroppen, opretholder det åndelige lys og varmen bag denne sol, det åndelige liv i mennesket.


HJERNEN


Hjernen er det køretøj, som sjælens samvittighedsfuldhed udtrykker sig eller fungerer ved, og der er en del af hjernen, lillehjernen, hvor sjælen “bor” – centrum for sjælsbevidstheden. Foran denne del af hjernen, er den mystificerende hypofyse, som har et meget vigtigt arbejde. Hypofysen er “øjet”, der modtager vibrationerne i det næste trin på det æteriske plan. Det fysiske øje modtager kun vibrationer fra fysisk lys. Hypofysen reflekterer det æteriske lys; og du skal, når du fokuserer din opmærksomhed der, først blive opmærksom på lys og derefter på farve. Gennem dette centrum opretholdes sjæls-bevidstheden.

 

HYPOFYSEN & PINALKIRTLEN


Hypofysen, der er placeret bag og mellem øjnene, er forbundet med pinealkirtlen. Disse to kirtler er knyttet til de etiske legemes psykiske centre, og i løbet af udviklingen mødes de. Derefter følger udviklingen på hovedets krone, indtil alle hovedcentre er helt vækket, og der er fuldstændig sjælsbevidsthed. Med vækst og udvikling af sjælsbevidstheden bliver de lavere centre også kontrolleret, bragt i forening med det højere: hjerte-, hals- og hoved centre.

Vi har et eksempel på dette med kronen af ​​mesteren Yeshua (Jesus) på Golgata med torne. De kronede ham: tornekronen blev presset ind i hovedet, hvor dette hellige centrum findes. Med broen eller foreningen af ​​disse to centre for spirituel magt i hovedet – hypofysen og pinealkirtlerne – kommer der oplysning eller fødsel. Dette kan ikke ske uden korsfæstelsen af ​​det lavere selv, kroppen eller uden den deraf følgende fødsel eller opstigning af Kristus (Kristus Bevidsthed) ind i himmel verdenen – det hellige centrum ved hovedet på kronen – således hurtigere til oplysning.

 

DE PSYKISKE CENTRE (CHAKRAS)


Gradvis udvikling, kontrol og anvendelse af disse psykiske centre vil skabe den oplysning og den komplette sjælsbevidsthed, vi har beskrevet – “ægteskabet” eller foreningen mellem sjæl og ånd. Sjælen repræsenterer det feminine aspekt, og den guddommelige ånd repræsenterer det mandlige. Den perfekte forening er ægteskabet mellem disse to; eller på et andet billede sammensmeltningen af ​​den højere trekant af hjertet, halsen og hovedets centrum med den nedre trekant af centre. Gennem dette bringes Guds perfekte barn frem, det perfekte menneske.

For at være præcis, er hypofysen og pinealkirtlerne begge tæt forbundet med det kreative center i bunden af ​​rygsøjlen. Inden der kan komme fuldstændig oplysning, Kristi fødsel til livets fylde i hvert individ, skal det nedre centrums kreative trang give sin magt til hovedet, til “bjergtoppen”. Derefter ændres tornekronen til en cirkel af guld. Det bliver en krone af juveler, der giver suverænitet til sjælen og fuldender alle.

 

(Artiklen er fra “The Light Bringer”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.