TING, DER ER VÆRD AT VIDE OM SJÆLE DER REJSER GENNEM DERES UDVIKLING …

 

A Soul´s journey  121276749 3726657970691527 750725787166323984 n

I en tidligere artikel talte vi om sjæle med en basenergi og deres placering efter at have forladt Jorden i et rige med et base-tæthedslag.
Nirvana er et rige af uafhængige lag af tæthed og er det ENESTEDE sted, som beboere fra jorden kan gå til efter fysisk død, og dets sammensætning er designet til at rumme alle sjæle, endda inklusive dem, du betragter som onde.
Basis-energilaget er tæt på jeres måne, som er omgivet af en tæthed, der ikke er korrekt kendt af jeres forskere. Efter at månen var afskåret fra sin oprindelige planetariske struktur og blev blottet for det, du ville kalde det “rigtige” liv, blev det en dumpningsplads for universelt afvist stof. Områdets naturlige ubeboelsesevne gør det til et godt sted, at huse basis-energi-sjæle.


BEGRÆNSEDE SJÆLE
Imidlertid, er det ikke hjemmet for sjæle med den MEST basale energi. De er indesluttet i et lille kredsløb, der ikke er kendt af dine forskere. I modsætning til vores verdens andre energiniveauer, som er fleksible i dannelsen, er dette specifikke niveau en bestemt sfære. Den er lille nok til, at dens bane kan indeholdes inden for de første hundrede, eller deromkring, miles, der strækker sig udad fra Jorden, og på grund af dens tæthed er den på en statisk sti, der aldrig kan røre planeten.
De negative energier fra denne sfære kan ikke flyve ud og lande på Jorden. Deres tæthed vil ikke tillade, at den kan undslippe, men netop denne tæthed tillader, at der frigøres indflydelse, som gnister i en overbelastet elektrisk ledning. Disse gnister er det påvirkende aspekt, og de tiltrækkes af sjæle, hvis energi endda er noget kompatibel med base-sjæls-energi.
JORD DUKKER
Du har hørt om “bønderne” fra de kræfter, der ønsker at kontrollere planeten, men du kender ikke forbindelsen mellem jord-dukkerne og de fremmede marionet-mestre. Forbindelsen er den gnist, der ikke er lys, men som er en hyppighed af lav vibration, der fungerer som et dekorativt net, der fejer havbunden for havlivet, der kan blive fanget på grund af nysgerrighed.
Det er det nysgerrige menneskelige sind med en mørk natur, der er rettet mod de spændende aspekter af de grundlæggende opførselsformer. Satanisk tilbedelse med dens ubevidste tortur og ofre af menneskers og dyrs liv er et godt eksempel på den MEST basale densitets-energi.

OM LUCIFER
Hvad angår navnet Lucifer eller et hvilket som helst navn, der gives til ærkeenglene og andre væsener med højt LYS, er de faktisk rigtige navne på de forskellige enhedskræfter, som din videnskab kun genkender som energiformer. Hver enhed er sit eget væsen, nogle med så stor magt, at det ikke engang kan forestilles på Jorden, så det er forståeligt, at videnskaben ikke personificerer disse kræfter med navne. Overvej: Hvorfor ville de utallige sjæle, der blev co-creared (skabt sammen) af Gud og Skaberen IKKE have navne til at skelne deres individuelle, ukrænkelige selv fra alle andre, ligesom alle slægtninge i enhver familie gør ??
Nuvel, Lucifer blev skabt i Skaberens første manifestation af individuelle dele, den højeste verden af engle. Da disse enheder var tildelt fri vilje, kunne de vælge, hvad de skulle skabe sammen i efterfølgende manifestationer. Oprindeligt havde Lucifer god hensigt om at skabe i lighed med Skaberen, som kun havde lys til at give sine skabelser. Men til sidst brugte han sin frie vilje og nysgerrighed til at eksperimentere med at skabe forfærdelige og elendige skabninger, hvilket skabte en stadig mere basisk tæthed. Da den Luciferianske energikerne voksede med hvert eksperiment og manifestation, delte den sig igen og igen, og med hver opdeling trak aspekter sig frivilligt mere og mere væk fra Skaberen, væk fra Lyset hen imod mørket.

RØDDER I LUCIFERIANSK ENERGI
Det, der eksisterer på Jorden i dag, er en fortsættelse af denne tilbagetrækning fra bevidstheden om enhver sjæls forbindelse til lyset. Mennesker, der udfører bud fra de mørke kræfter, har deres rødder i Luciferiansk energi. Energi er neutral, huskes, og Luciferiansk energi er kun et udtryk, der angiver den energi, der styres af Lucifer til baser og base-aktiviteter.
Lucifer blev skabt af totalt lys, så den første af hans slægt kunne kun være af lys. Imidlertid er der lys inden for ALLE nye sjæle, uanset dets herkomst, ligesom der er fri vilje til at følge lyset eller ej. Da Lucifer faldt fra lyset på grund af hans valg af fri vilje, blev hans afkom ikke automatisk trukket ned med ham, men nogle udøvede deres egen frie vilje og sluttede sig til ham på hans nedadgående vej. Alle dem, der fulgte ham, blev hele tiden udsat for lyset undervejs. Nogle valgte at vende tilbage til lyset, andre gjorde det ikke, og dem der ikke gjorde, tales der om, som de mørke kræfter.
LYS ER STÆRKEST
Hvor i Universet bor de mørke kræfter? Hvorsomhelst de ønsker inden for densitets-dimensioner, hvor vibrationsniveauet ikke kan fange deres psykes. Den mest magtfulde af de mørke energier legemliggøres normalt ikke, skønt de ved universelle love har den manifesterende evne til at skabe kroppe af ethvert design og hvad de ellers ønsker UNDTAGEN sjæle og lys. Derfor vil lys-styrkerne i sidste ende overvinde de mørke kræfter. De mørke energier kan aldrig sprede deres mørke nok til at udrydde lysets sidste rester.
Skaberen er ALTID er den mest magtfulde! Hvis Skaberen ønsker at trække den frie viljes valg tilbage og slukke mørkets livskraft, kan dette gøres. På ethvert tidspunkt, hvor skaberen beslutter det, kan mørkevæsener genabsorberes og neutraliseres, som om der aldrig havde været et “Big Bang”.
(Denne artikel er fra læren: “Nøgler til at genoprette paradis på jorden”.)
>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.