SINDET ER DEN TILSLUTTENDE FORBINDELSE – Første del.

A awakening pic 102814776 3320700384620623 6973796702696243200 n

 

Følgende er en strålende lære givet os af Mestrene i Fjernøsten…..

 

TANKE AKTIVITETER

 

Idet kroppen repræsenterer den laveste grad af tankeaktiviteter, så repræsenterer Ånden de højeste tanker om det guddommelige sind.
Da kroppen er det ydre udtryk for tanker, så er Ånden den, hvor formen tager sin første impuls direkte fra det guddommelige sind. Det er det udødelige og ægte selv, hvori alle guddommelige sinds potentialer bor.

Tanke atmosfære er en reel, væsentlig ting og har alt det, der skaber kroppen. Så mange mennesker betragter de ting, de ikke kan se som uvæsentlige; og selvom de igen og igen får at vide, at de ikke kan sløre sandheden, bliver de ved med at tro, at de kan. Det er godt for os at kende sandheden, som vi fører med os, den åbne bog om vores liv, hvoraf hele menneskeheden læser, om vi er klar over det eller ej.

Nogle mennesker er gode tanke læsere, mens andre er mindre gode; men alle kan læse lidt, og vi kan ikke skjule os selv. Også vores tankeatmosfære udfælder konstant sine langsomt afkølende ord på vores krop, og der ses den af alle. Vi kan med lidt øvelse føle tankekraften i denne atmosfære, der omgiver os og gradvist får en erkendelse af dens eksistens så reel, som den ydre verdens.

 

ALLIANCE MED GUD

 

Vi har lært, at ligesom menneskeheden kan røre jorden med sine fødder, så kan man på håbets vinger svæve til himmelhøjder. Som dem fra gamle dage, kan menneskeheden vandre rundt på jorden og tale med Gud, og jo mere de gør det, desto vanskeligere vil det være for dem at opdage, hvor universelt liv slutter, og hvor individuel eksistens begynder.

Når menneskeheden danner en alliance med Gud gennem åndelig forståelse, forsvinder grænsen mellem Gud og mennesket. Når dette punkt er nået, vil man vide, hvad Jesus mente, da han sagde: “Jeg og min far er ét.”

 

TREENIGHEDEN I MENNESKEHEDEN

 

De store filosoffer har gennem tiderne accepteret tanken om mennesket som en treenighed, men det har aldrig været deres tro, at han/hun har en tredobbelt personlighed. De har betragtet en person som ét væsen, der i deres natur er treenig.

Tendensen til at personalisere alle ting har nedbrudt det, der kaldes den velsignede treenighed, til den umulige opfattelse af tre i én, når det bedst kan forstås som almindelighed, almægtighed, allvidenhed om det universelle sind, Gud. Så længe menneskeheden betragter den velsignede treenighed som tre personer i én og som noget, der skal accepteres, selvom det ikke kan forklares, vil de bo i overtroens ørken og dermed tvivl og frygt.

Hvis Guds treenige natur er åndelig snarere end fysisk, skal treenigheden i mennesket ses fra et mentalt snarere end fra et materielt synspunkt. En af de kloge filosofer har sagt:”På trods af alt andet, skal en klog mand stræbe efter viden om Selvet, for der er ingen viden, der er højere eller som bringer mere tilfredsstillelse af vidensstyrke end en viden om ens eget væsen “. Hvis en person kender deres sande Selv, kan de ikke gøre andet end at opdage deres latente muligheder, deres skjulte kræfter, deres sovende visdom.

 

ÅNDELIG UDVIDENHED

 

Hvad nytter det, hvis en person skulle vinde hele verden og miste sin egen sjæl? Deres sjæl er deres åndelige selv, og hvis man virkelig opdager ens åndelige selv, kan man opbygge en hel verden, hvis man tjener ens medmenneske ved at gøre det. Vi har lært, at den, der ville nå det endelige mål, skal søge dybden i ens virkelige Selv, og der vil man finde Gud, opfyldelsen af alt godt. Det er fordi menneskeheden er en treenighed i enhed – sammensat af ånd, sjæl og krop – at de i en tilstand af åndelig uvidenhed har en tendens til at tænke på et niveau med den laveste grad af ens natur, som er det fysiske.

Den ignorante person ser på kroppen efter alle de fornøjelser, man får, og der kommer et tidspunkt, hvor man får sanserne af al den smerte, man kan udholde. Hvad man ikke lærer gennem visdom, man må lære gennem smerte og efter gentagne oplevelser vil man ikke benægte, at visdom er en bedre måde. Jesus, Osiris, Buddha og Muhammad sagde alle, at med al vores forståelse, skal vi få visdom.

 

(Del to følger) …

(Artikel fra “Liv og Undervisning af Mestrene i Fjernøsten” – bind 2.)

 

> >  Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott  <<


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.