AT FORSTÅ DEN FJERDE DIMENSION

29 February 2020 | Den Fjerde Dimension | Tags:

A 4th dimension pic 87503019 859241064526460 8624575191164387328 n

 

Alle mennesker har naturlige evner til at opfatte dimensioner højere end den tredje, selvom få nogensinde har forstået, at de kunne. I Atlantis accepterede FYSISKE mennesker denne driftsform og opfattelse som værende normal.

 

ATLANTIS

 

Atlantiderne arbejdede på dette overordnede eksistensniveau, forbundet med deres højere selv. Med Atlantis fald oplevede menneskeheden en kamp for overlevelse og blev opmærksom på det “lavere selv”, domineret af egoets vilje.

 

Nu, efter tusinder af år med evolution, har de fleste mennesker glemt ikke kun, hvordan de opretter forbindelse til højere dimensioner, men også at det endda er muligt. Synske og mystikere har længe været kendt for deres evner til at overskride andre realiteter og dimensioner. Et individ, hvis bevidsthed ikke var tilpasset denne evne, frygtede ofte disse individer, der kunne overskride andre dimensioner.

 

DEN FJERDE DIMENSION

 

Den fjerde dimension findes i frekvensområdet fra toogtyve til otteogtyve. Denne dimension kaldes ofte “det astrale plan” og er opholdssted for nogle frigivne sjæle, indtil de fuldstændigt kan transformeres og integreres i de højere eksistensplaner. Det er også overgangen mellem den fysiske verden og de højere verdener i Celestials. (Himmelen)

 

Det er en udfordrende dimension, der for tiden er vært for ”Slaget ved Armageddon”, eller kampen for at overskride oppositionskræfter (Illuminati) og transmittere alt ind i lyset. Indtil Jorden bevæger sig gennem denne dimension på sin vej gennem præcessionen af equinoxes (jævndøgn) og bliver fast forankret i den femte dimension, vil mennesker overalt blive udfordret af disse usete kræfter.

 

TID OG RUM

 

Forskere tilføjer tidsvariablen til dem med længde, bredde og dybde, når de definerer den fjerde dimension. Tid er en forlængelse ind i fortiden og fremtiden og defineres som afhængig af materie. I sin relativitetsteori omtaler Einstein ofte selve tiden som den fjerde dimension. Hans system kræver fire koordinater til bestemmelse af en placering i rummet. Han refererer også til denne dimension som et tid/rum-kontinuum, fordi disse to komponenter (tid og rum) ikke er absolutte. De vedrører kun individets bevægelse gennem rummet.

 

Tiden tjener til at hjælpe os med at vække vores minder om, hvem og hvad vi er. I dimensioner højere end den tredje dimension kan vi gennemgå tiden, bevæge os tilbage i tidligere liv og derefter fremad i fremtiden. Med andre ord kan vi vende tilbage igen og igen i et cyklisk mønster gennem totaliteten af vores eksistens. Nu omfatter denne proces en spiral, der går opad og fremad i en uendelig sti. Spiraler er cirkulære mønstre med dimensionen af tilføjet tid. Livet udvikler sig i en spiralbevægelse gennem alle dimensioner – begynder med mineralriget og går videre til de højere dimensioner. De lavere kongeriger understøtter og opretholder de højere dimensioner, hvilket tillader en uendelig udviklingsvej.

 

EN ÆTERISK DIMENSION

 

Den fjerde dimension skildrer den vibration, der begynder at åbne hjertet. Det er en æterisk dimension, der fungerer som en portal, der giver en vej til højere verdener. Dette opnås gennem vibrationer, der giver højere genklang end den fysiske, tætte verden af stof. Det er en dimension, der kræver, at vi lærer at tilgive, før vi får lov til at forlade denne frekvens.

 

Den fjerde dimension giver os oplevelser (en ny læseplan, hvis du vil), der kræver, at vi vælger livsstil og adfærd, der kan være væsentligt anderledes end dem, vi udstillede i fortiden.

 

Følelsen af dualitet er stadig til stede i denne dimension, og individer, der passerer gennem den fjerde dimension, fortsætter med at se tingene som gode onde, mandlige kvindelige og lys mørke – alle fremført fra den tredje dimension. Når de kommer ind i den fjerde-dimensionale bevidsthed, stræber enkeltpersoner imidlertid at arbejde gennem deres personlige “ting” og arbejder ofte uendeligt for at løse problemer, der er relateret til dualitet. Dette er en dimension, der skal opleves for at opnå højere bevidsthed.

 

AT FORSTÅ ENHEDEN

 

Langsomt begynder forståelsen af ENHED (pensum i den femte dimension) at krybe ind i ens bevidsthed. På grund af den nye viden og det øgede lys bliver løsninger på problemer mere tydelige. Denne nye tilstand med højere bevidsthed fører til en sult efter mere viden, som kræver, at et individ enten vælger de højere begreber af sandhed og oplysning eller vender tilbage til den tredimensionelle realitet af dualitet, genfødsel og lidelse. Dette er en vanskelig beslutning for de fleste mennesker, fordi valg af højere bevidsthed og realiteter kræver, at individet ændrer sig.

 

Det er blevet sagt, at grunden til at mester Jesus inkarnerede for 2000 år siden var at åbne denne fjerde-dimensionale portal. Han gjorde dette gennem sin lære om kærlighed og tilgivelse, der åbner hjertet for højere bevidsthed. Ved at demonstrere større kærlighed, end vi oplever i det fysiske, bevæger et individ sig gennem tid/rum ind i en tilstand med højere bevidsthed. Denne form for kærlighed omfavner en holdning til sig selv og menneskeheden, der eliminerer dømmekraft og til sidst leder personen til at følge højere sandheder og visdom, som Buddha også underviste i, i læren på den ottefoldige sti — (on the Eightfold Path).

 

(Artikelen er fra: “The Fantastic Teachings of Ramala”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott. <<

 

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.