REALISERING AF KRISTUS-BEVIDSTHEDEN

25 February 2020 | Kristus-Bevidstheden | Tags:

A Christ Consciousness pic 87448056 3063509687006362 2117390177956528128 n

 

Vid, at Kristus eller Kristusbevidstheden er en tilstand af at være, en sindstilstand og bevidsthed, og det er gennem kraften i vores eget sind eller tankehandling, at vi er i stand til at frembringe/realisere Kristusbevidstheden.

 

TANKENS KRAFT

 

Gennem tankens kraft eller proces kan vi transmittere og udvikle vores kroppe eller vores ydre forhold og omgivelser gennem anerkendelse af denne Kristusbevidsthed er i os selv, så vi aldrig vil opleve død eller nogen ændring kaldet død. Dette gøres udelukkende gennem menneskehedens magt til at visualisere, idealisere, forestille sig og bringe det frem, man ser på.

 

ERKENDE KRISTUS I SIG

 

Dette gøres ved først at vide eller opfatte eller tro på, at Kristus er i os , ved at se den sande betydning af Jesu lære; at holde vores krop et med Gud, skabt i Guds billede og lighed og fusionere dette legeme til det perfekte Guds legeme, ligesom Gud ser os. Vi (disse store mestre i Fjernøsten) har idealiseret, undfanget og bragt frem til manifestation det perfekte Guds legeme. Vi er “født på ny” virkelig af og i Guds Åndelige rige.

 

UNIVERSAL TANKESUBSTANS

 

Det er på denne måde, at vi kan returnere alle ting til den universelle tankesubstans, hvorfra de udsprang, og bringe dem tilbage eller returnere dem perfekte til ydre form eller manifestation. Derefter sænkes vibrationerne ved at holde dem i deres rene, åndelige, perfekte tilstand, og de ting, vi ønsker at skabe, fremkommer i perfekt form. På denne måde kan vi tage enhver falsk tro, enhver gammel tilstand, enhver synd, hele vores tidligere liv – det betyder ikke noget, hvad det har været, hvor godt eller tilsyneladende dårligt, det betyder ikke noget, hvilket bjerg af falsk tro eller tvivl eller vantro eller frygt, vi eller nogen anden har opført os eller lagt på vores stier – vi kan sige til dem alle: “Jeg sender dig nu tilbage til det store hav af Universal tankesubstans , hvor alle ting kommer fra, og hvor alt er perfektion , og hvorfra du udsprang, igen for at blive løst ind i de elementer, som du blev skabt fra. Jeg sender dig nu tilbage eller bringer dig tilbage fra det rene stof så perfekt og rent, som Gud ser dig og holder dig altid i den absolutte perfektion…

 

Vi kan sige til os selv, “Jeg er nu klar over, i den gamle rækkefølge af ting, at jeg førte dig frem ufuldkommen og du manifesterer ufuldkommen. Når du er klar over sandheden, fremfører jeg dig nu perfekt, som Gud ser dig. Du er genfødt perfekt og – sådan er det.”

 

DEN INDRE ALKYMIST

 

Vi må indse, at den indre alkymist, Gud indeni, har taget fat i dette og har transmuteret, raffineret og perfektioneret det, der syntes ufuldkomment, det, som vi bragte frem og nu sender tilbage. Vi bør indse, at det er raffineret, perfektioneret og transmuteret, ligesom vores kroppe er raffineret, perfektioneret og returneret til os som Guds krop, glædeligt perfekt, smukt frit. Endelig skulle vi indse, at dette er den perfekte Kristusbevidsthed i alle og for alle. Dette er “skjult med Kristus i Gud.”

 

(Et uddrag fra “Liv og Undervisning af Mestrene i Fjernøsten”.)

 

>> oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.