BAGVED ENHVER SYGDOM LIGGER EN DYBERE OG HØJERE MENING

22 October 2019 | Selv-healing, Sygdom | Tags: ,

A self healing pic 72669500 2771360782887922 5784204745841311744 n

 

Når du har accepteret en sygdom, er det lettere at kommunikere med din krop, at genkende sygdommens sande natur og beslutte, hvilken form for helbredelse, der skal finde sted, den behandling, der passer bedst til din krop.

 

ALLE ER UNIKKE


Husk, at alle er unikke, og at en bestemt behandlingsform kan medføre en kur i én krop, men ikke i en anden. Når du overvejer at helbrede en sygdom, skal du altid huske de højere legemer, der spiller en meget vigtig rolle i styringen af din fysiske krop: det mentale og det åndelige. Det er foreningen mellem disse tre legemer og disse tre energier, der frembringer helingsprocessen. Hver og én af dem skal ‘ansættes’.

 

UDSÆTTELSE AF EN PRØVELSE?


I den verden, du bebor i dag, er der mange lægemidler tilgængelig, som effektivt kan fjerne en sygdom for en tid og således også fjerne en prøvelse. Du skal vælge, om du vil bruge dem eller ej. Husk, at selvom du kan udsætte en prøvelse, der er givet dig, bliver du nødt til at møde den igen på et senere tidspunkt i din udvikling. Husk også, at en prøvelse, der er blevet udsat eller ignoreret, bliver vanskeligere at håndtere, når den kommer igen. Dette gælder også for en sygdom. En udskudt sygdom vil dukke op igen på et senere tidspunkt i en stærkere, mere voldsom form og vil være vanskeligere at helbrede og fjerne. En sygdom skal mødes, når den opstår. Den har naturligvis brug for tid og energi. En sygdom skal ses på med bevidsthed. Det skal anerkendes som en fejlbehæftelse af den fysiske krop, der kræver bevidsthed til at heles. Tal med din krop, snak med sygdommen, forstå årsagen til sygdommen og lav selv en kur. Fra en forståelse af kuren kommer der bevidsthed, der kommer forståelse af den sande natur i livet og af den sti, du går i livet.

 

SVAGHED I ÅNDEN


Enhver sygdom, du har, på ethvert niveau af din væren, afspejler en svaghed i din ånd. Sygdom afspejler enten en karmisk eller en planetarisk svaghed, som du er kommet for at mestre og lære af. Niveauet, på hvilket svagheden manifesterer sig, afhænger af arten af din væren. For det meste er du kun optaget af fysisk sygdom, men bag enhver fysisk sygdom ligger der en dybere og højere mening, som du meget let kan opdage, hvis du mediterer over den, selv når du er syg. Du kan altid opdage den rigtige årsag til en sygdom.

 

KOMMUNIKER MED DIN KROP


Naturligvis kan din fysiske krop, der har sin egen bevidsthed og vilje, af sin egen vilje blive syg. Det kræver derfor, at du helbreder denne krop i kærlighed, at du forklarer kroppen, at du som sjælevæsen, der bor i den, ikke kan opfylde din skæbne, medmindre du har et sundt redskab til at fungere. Kroppen skal gøres opmærksom på årsagerne til, at du søger at helbrede sygdommen, og om de skridt, du tager, for at få helbredelse. Kroppen, der respekterer den højere bevidsthed, som er dig, ligesom du respekterer den højere bevidsthed, der er din Gud, vil reagere på dine demonstrationer af kærlighed.

 

SYGDOM KOMMER INDEFRA


Sygdom kommer derfor indefra, uanset hvilket niveau den fremkommer på, uanset hvad personens eller sjælens natur er. Den kommer altid indefra, aldrig udefra. Accepter sygdommen, accept af årsagen fører til en sand forståelse af sygdommen. Der er åbenlyst mange former og grader af sygdom, der findes på Jorden, hvilket afspejler menneskets mange svagheder og den adfærd, der har fundet sted. Husk, at du arver dine forfædres sygdomme, og at de frø af sygdom, som du nu sår, vil blive besøgt på dine børn og på dine børns børn, faktisk i de kommende generationer. Derfor inkarnerer store sjæle ofte på jorden specifikt for at acceptere og overføre en bestemt sygdom og for at rense jorden for denne sygdom i de kommende generationer. Man kan måske se det demonstreret af mester Jesu’ liv. Han inkarnerede for at transmuttere (omdanne og forvandle) en hel del ondskab fra fortiden og åbne vejen for menneskeheden, at gå ad en ny sti med frisk motivation og forståelse ind i fremtiden. Enhver sygdom, også den almindelige forkølelse, skal ses som en sygdom, der skal accepteres og transmuteres i kærlighed og gennem kærlighed.

 

SE TIL ÅNDEN


Det er let, når man ikke har stor åndelig bevidsthed at blive forvirret, endda irriteret, af en sygdom; at se det som en hindring for ens glæde i livet, faktisk som en hindring for ens evolutionsvej i livet. Ikke desto mindre er det en kendsgerning, at indtil sygdommen er accepteret og helbredt, indtil du er genoprettet til perfekt helbred, vil du have svært ved at fungere på ethvert niveau af din væren. Husk, at psykiske sygdomme har fysiske modstykker, og at åndelige sygdomme har modstykker på både det mentale og det fysiske niveau. Se derfor til ånden, til midten, til kernen i dit væsen. Se med ærlighed og kærlighed på det, du ser der. Tal med din ånd, kommuniker med den, og fra forståelsen af denne forening kommer afskaffelsen af sygdom.

 

>> Uddrag fra Ramala’s lære <<

 

(Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott.)


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.