VI SKAL, SELV, VÆRE DE ÆNDRINGER, VI SØGER

A PEACE pic a world peace day shahid atiqullah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mahatma Gandhi inspirerede verden med sin tro på sandhed og retfærdighed for hele menneskeheden. Han var en stor sjæl, der endog elskede selv, der kæmpede mod hans idealer for at skabe fred med ikke-vold….


Hvordan kunne en mild og skrøbelig person med lille fysisk statur inspirere millioner til at skabe en dyb forandring på en måde, som de mægtigste aldrig havde opnået før? Hans præstationer var intet mindre end mirakler – hans tro var at bringe fred, ikke kun til dem, der led uretfærdighed og sorg, men at støtte en ny livsstil for menneskeheden med fred og harmoni. Hans liv var et budskab – et budskab om fred over magten, om at finde måder at forene vores forskelle på og at leve i harmoni med respekt og kærlighed også til vores fjender.

 

KRAFT


Undervisning nr. 1: — Kraft er af to slags. Den ene opnås ved frygt for straf og den anden ved kærlighedshandlinger. Magt baseret på kærlighed er tusind gange mere effektiv og permanent end den, der stammer fra frygt for straf. — Mahatma Gandhi.

 

Magtens kraft vinder aldrig mod kærlighedens magt. I denne time med den største uro og turbulens i vores verden ligger den største kraft, der skal påregnes, inde i vores hjerter – en kraft af kærlighed og tolerance for alle. Gennem hele sit liv kæmpede Mahatma Gandhi mod magtens kraft i den britiske storhedstids regering af verden. Han forvandlede sindet hos millioner, inklusive min far, til at kæmpe mod uretfærdighed med fredelige midler og ikke-vold. Hans budskab var lige så gennemsigtig for hans fjende som for hans tilhængere. Han troede, at hvis vi kæmper for årsagen til menneskeheden og større retfærdighed, skulle det også omfatte dem, der ikke er i overensstemmelse med vores sag. Historien attesterer hans magt, da han beviste, at vi kan skabe verdensfred ved at søge og forfølge sandhed til fordel for menneskeheden. Vi kan løse de største af vores forskelle, hvis vi tør føre en konstruktiv samtale med vores fjender.

 

KRIG


Undervisning nr. 2: — Hvilken forskel gør det for de døde, de forældreløse og hjemløse, om den gale ødelæggelse udføres under navnet totalitarisme eller det hellige navn på frihed og demokrati?

 

En krig påfører altid alle smerter og sorg. Historien har været vidne til utallige eksempler på diktatorer, herunder Hitler, Mussolini og Stalin for kun at nævne nogle få, der påførte vores verden sorg og ødelæggelse. En verden af fred kan opnås, hvis vi lærer kraften i ikke-vold, som det fremgår af Mahatma Gandhis liv. Mahatma Gandhi har bevist, at vi kan opnå de ædle årsager til frihed, retfærdighed og demokrati for menneskeheden uden at dræbe nogen, uden at gøre et barn til en forældreløs og uden at gøre nogen hjemløse med skader forårsaget af krig.

 

ÅRSAGER


Undervisning nr. 3: — Der er mange årsager, som jeg er parat til at dø for, men ingen grund, som jeg er villig til at dræbe for. – Mahatma Gandhi.

 

Vi lever for vores værdier og lidenskab, men kernen i vores eksistens ligger i vores medfødte ønske om at leve et fredeligt liv. Den største ædle sag er at udvise vores ønske om at skabe fred i denne verden ved vores eget offer og ikke af dem, der er imod vores synspunkter. Styrken ved fejhed er ved at bruge magt til at forårsage død og ødelæggelse for andre. Styrken af mod ligger i selvopofrelse til fordel for alle. Mahatma Gandhi ofrede sin egen lukrative lovpraksis i Durban, Sydafrika for at leve et enkelt liv og for at dele smerten med de magtesløse og fattige. Han vandt over millioner af hjerter uden nogensinde at regere magten over nogen – blot med altruismens magt. Vi kan også bringe fred i vores verden ved at vise vores vilje til at ofre vores selvcentrerede ønsker. Vores største årsag i livet bør være at vinde andres hjerter ved at vise vores vilje til at tjene årsager større end os selv.

 

BLINDHED


Undervisning nr. 4: — Et øje for et øje vil kun gøre hele verden blind – Mahatma Gandhi.

 

Historien kan vidne om, at de fleste menneskelige konflikter har været et resultat af en stædig tilgang fra vores ledere. Vores historie skulle vise sig at være bedre, hvis vores ledere bare kunne lære, at de fleste tvister kan løses ved at vise en vilje til at forstå vores modstanders problemer og ved at bruge diplomati og medfølelse.

 

Uanset hvor vi bor, hvilken religion vi praktiserer eller hvilken kultur vi dyrker, i hjertet af alt, vi er alle mennesker. Vi har alle de samme ambitioner og ønsker om at opdrage vores familie og leve livet fuldt ud. Vores kulturelle, religiøse og politiske forskelle bør ikke være årsag til at påberåbe sig konflikter, der kun kan bringe sorg og ødelæggelse til vores verden.

 

LAVE OM


Undervisning nr. 5: — Vi skal blive den ændring, vi ønsker at se i verden. – Mahatma Gandhi.

 

En stor leder fører altid an med et eksemplarisk liv, der gentager hans idealer. Mahatma Gandhi ofrede sin blomstrende lovpraksis og optog et simpelt liv for at leve blandt de millioner, der levede i fattigdom under hans frihedskamp. I dag ser vi moderne ledere lokke masserne med løfter, som de aldrig har haft til hensigt at holde – og hvad der er endnu værre, ikke at praktisere det selv. Man kan ikke bringe verdensfred til alle, medmindre man som leder dagligt demonstrerer fredelige handlinger af venlighed.

Mahatma Gandhi troede på, at vi alle er Guds børn. Vi skal ikke diskriminere mellem mennesker ud fra tro, kaste eller andre forskelle.  Namastè.

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.