LIVETS ENHED OG UNIVERSALITET

19 August 2019 | Enheden, Universalitet | Tags: ,

A unity of life pic 68543891 2644744238882911 4665909422193639424 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vanskeligt for mennesker at forstå, for ikke at sige acceptere det faktum, at alt liv er samlet og fungerer som “Ét” hjerteslag af vores store kosmos, og alligevel er denne kendsgerning sand.

 

BILLEDE AF SKABELSE


Vi ser ud til at have et noget forvrænget billede af den skabelse, vi lever i. Vi har en tendens til at tro, at hver enhed og sted i skabelsen er og har sin egen separate eksistens og fungerer uafhængigt af hinanden. Men intet kunne være længere væk fra sandheden. Måske skulle jeg bruge en analogi til at beskrive mere simpelt situationen, som jeg opfatter det, for skabelsen.

Forestil dig Kosmos, som et enormt stykke maskineri, og alle de forskellige livsformer deri er de vigtige dele, der er nødvendige for, at “maskineriet” kan fungere. Denne analogi bør begynde at danne et billede i dit sindes øje for at hjælpe dig med at forstå situationen. Enhver maskine skal have alle sine dele intakte og til stede for at fungere perfekt. Lad os bare sige, at denne enorme “maskine” er skaberen selv, centrum og kerne i alt liv. Nu kan du begynde at forstå og forstå, at faktisk alt, hvad der eksisterer, er skaberen, eller i det mindste en del af skaberen. Dette er grunden til, at en stor mester engang sagde … “Der er kun den ENE uden en anden”, som ALLE ER GUD!

 

EVOLVERENDE KONGERIGE


På vores planet Jorden er der som bekendt fire kongeriger, der udvikler sig. Mineralriget, Planteriget, Dyreriget og angiveligt Menneskeriget. Den menneskelige status er lidt diskutabel i øjeblikket, for vores bevidsthedsniveau sætter os stadig mere på toppen af Dyreriget. Beskrivelsen “Human” betyder virkelig H = Højere U = Universal MAN, og jeg tvivler på, at vi endnu har opnået denne standard, især med den holdning, folk og lande har overfor hinanden.

Når en ny sjæl inkarnerer her på Jorden, er den nødt til at gennemgå hele processen med at udvikle sig gennem hvert af disse fire kongeriger, som du kan forestille dig tager tusinder og tusinder af år og inkarnationer, før den når endda det stadie, som menneskeheden har opnået i dag . På nuværende tidspunkt stræber menneskeheden efter at blive det sande og faktiske HU-menneske. Når denne tilstand af væren og bevidsthed er opnået, vil vi have gennemført og afsluttet vores lektioner her på Jorden og igen vil vi være i stand til at vende tilbage til de højere stationer i livet, hvor vi kan vandre blandt stjernene … så at sige.

 

UNIVERSAL FAMILIE


De fleste af vores universelle og galaktiske familier har allerede opnået denne bedrift. Med undtagelse af de få mindre udviklede civilisationer er vores kosmiske brødre og søstre langt foran os i deres udvikling. De har været igennem den nødvendige udviklingsproces længe før os, og mange af dem er omkring os og vores planet på dette tidspunkt for at hjælpe med “opstigning” af Moder Jord og hendes børn til de højere dimensioner af livet. Vi vil inden længe en dag opleve glæden og privilegiet ved at møde dem endnu en gang.

 

KÆDE AF UDVIKLING


Pointen jeg prøver at komme frem til her er denne … alt liv er en “evolutionskæde” og derfor indbyrdes forbundet. Skaberen ønsker at opleve livet gennem hver sin skabelse. Hvis du tænker over det, er det den eneste måde, hvorpå Gud eller skaberen kan “opleve” livet. Så lad os prøve at se på livet fra et andet perspektiv end vi har været vant til og se “Enhed i mangfoldigheden”, eller hvis du foretrækker, “mangfoldighed i enheden”, for ALLE LIV ER EN.

 

 

Her er et link til en fantastisk video fra vores universelle venner. Fremragende visning, så tag dig tid til at se og lytte.

https://www.youtube.com/watch?v=U9HtZFb_VtM&feature=share

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 

 

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.