EN VIGTIG BEMÆRKNING TIL DEN SPIRITUELLE ASPIRANT

 

A Jesus dark skinned pic fc6d3376515f847f58a4509b54858b30 yeshua jesus jesus art

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN KORT MEN VIGTIG BEMÆRKNING TIL DEN SPIRITUELLE ASPIRANT

 

Mange, mange tror, at de kan leve frugtbare og opfyldte liv ved at følge hundreder af forskellige lærere af “Positiv tænkning”. At ændre din bevidsthed, siger de, vil ændre dine liv. Dette gælder i begrænset omfang, men for åndeligt udviklende søgere efterlader en sådan forandring i bevidstheden en ‘tørhed’ af ånd og en længsel efter noget mere.

 

Dette “noget mere”, som sjælen ønsker, er den sande kontakt og gen-forening med sin KILDE AF VÆREN. Mens du måske har trukket en vis mængde åndelig vækst ved at følge vejen til kun at forstå det gode, det sandfærdige og kærlige, forbliver du en enhed, som fungerer alene i dit eget jordbundne domæne, uden hjælp fra det EVIGE, UENDELIGE UNIVERSALE. Når du er klar over UNIVERSALETS NATUR og indstiller dine tanker på at skabe sand kontakt med DET, begynder du at indse, at du ikke længere er alene – du støttes af VIRKELIGHEDEN, som støtter Universet.

 

Og når jeg siger: “GØR KONTAKT MED DET”, mener jeg, BØNNEN til at bede om denne fordel, ellers  giver det ikke sand kontakt med din KILDE AF VÆREN.

 

Din bøn bliver bestemt modtaget hos KILDEN AF VÆREN, og et svar modtages ofte hurtigt, og behovet er opfyldt, lige som du har bedt om.

Men sand kontakt med KILDEN AF VÆREN er kun oplevet, når du har  renset din bevidsthed tilstrækkeligt for det brutto menneskelige ego-drev og har brugt lidt tid i meditation og en regelmæssig DYBFØLT KRAFTFULD rækken ud efter bevidstheden til din KILDE og søger kontakt og fornyelse og forfriskning af ånden.

 

Dette er det sande formål bag eksistensen. En gensidig konstant gengældelse af kommunikation mellem KILDEN AF AL VÆREN og skabelse.

 

( Et dyrebart uddrag fra brev nr. 5 i BREV FRA KRISTUS – https://www.christsway.co.za/letters )

 

(Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott).


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.