FORNÆGTELSE OG UNDSKYLDNINGER

Lighthouse 3 images

 

Vi udsender mange, mange følelser, når vi tænker på det, vi savner og ønsker, men disse vil hjælpe dig til at se dit udgangspunkt, samt hvilke negative følelser der har afholdt dig fra at få opfyldt de ønsker.

 

Fornægtelse

 

Pointen med denne artikel er at vise, hvor stort behov vi har for at lukke munden på vores ønsker, hvad enten vi er bange for at få en skuffelse, for at blive mødt med misbilligelse eller blot mærker følelsen af vores egen uværdighed.  Dag ind og dag ud nægter vi os selv vores eneste ret…. retten til ethvert ønske, vi måtte have.

 

Indrømmer, hvis dit ønske er at herske over hele verden, og du er ligeglad med, hvordan du når det mål, så ville der være gode argumenter at hente i værkerne om det onde og rigtigt og forkert osv.  Så når vi taler om “din ret” til at få alt det, du ønsker skal vi ikke hænge os i moralovervejelser.  Det er ikke vores emne her.

 

Undskyldninger

 

Det, vi er nødt til at se på, er, hvordan vi nemt og uden besvær holder lykken borte fra os selv.  Vi er også nødt til at se på de undskyldninger, vi almindeligvis skriver på “realitetens” konto.  “Jo, realiteten er, at jeg ikke har råd til det”.  Eller “realiteten er, at jeg ikke har uddannelsen til det”.  Eller “realiteten er , at det bare er en umulig drøm”.

 

Der findes ingen “realitet”, som, uanset hvor virkelig den forekommer os, ikke kan forandres, men vi er nødt til at give den noget at forandre sig TIL.  Hvis det eneste, vi mærker, hver gang vi tænker på noget, vi savner og ønsker, er en eller anden grad of skam eller frygt, har universet ikke andet valg en at give os det, som svarer til denne negative energi, nemlig kamp!!

 

Vores Energi-flow

 

Alt, hvad vi giver lov til at påvirke vores vibration, påvirker vores manifestation.  Så her kommer indsigten i et glimt :  Der findes ikke den drøm, det ønske eller den brændende længsel, som ikke kan trækkes ind i din virkelighed og nydes i fulde drag, hvis den bliver sat ind i det rigtige vibrationsflow.  Ikke en!!  IKKE EN!!  Universet har ingen standarder for os.  Det vil aldrig forholde os noget eller på nogen måde dømme os for vores ønsker.  Det eneste, der forhindrer opfyldelsen af vores ønsker, er vores energiflow.

 

Hvis vi skal få fat i vores egen styrke, er vi nødt til — jeg gentage, NØDT TIL — at komme ud over det rigtige og forkerte i at ønske.  Det er kun nonsens betinget af samfundets tankegang.  Hvis det, vi får, gør os glade, vil hver eneste person på denne Jord — også familie, venner og kolleger — få gavn af det, uanset hvordan det tager sig ud i øjeblikket.  SÅ LÆNGE DYBE ØSNKER IKKE BERØRES OG SÆTTES FRI, KAN ET LIV IKKE ANDET END STAGNERE!

 

Samfundets fordomme

 

Ønsker må nødendigvis hæve sig op over samfundets fordomme.  I det omfang vi bliver ved med at søge accept uden for os selv og lægge mere vægt på, hvad andre tænker om os end på vores egne ønsker, fornægter vi vores guddommelighed og ser os selv som mennesker med begrænsninger.

 

Hvis vi skal give slip på vores skam over at ønske noget, er det vigtigt for os at forstå de fordele, der tilflyder andre — ikke kun os selv — når ønsker bliver opfyldt, samt vide, hvordan vi skal komme af med den malplacerede skyldfølelse over at lade os selv gå forud for andre.

 

Skyldfølelse

 

Vi kan ikke nægte os selv noget uden at nægte andre det samme.  Hvis vi nægter os selv at få opfyldt et eller andet dybt ønske af hensyn til andre, belemrer vi disse andre med vores egen skyldfølelse ved at hævde, at vi gør det for deres skyld.  Det sætter os i den lavfrekvente position, der hedder spirituel overlegenhed eller at vide, hvad der er bedst for all sjæle.

 

Vores naturlige bevidshedsflow bevæger sig i retning af Lyset, men den eneste måde at følge det på er at fjerne os så langt som  muligt fra den samfundsbetingede bevidsthed.  Efterhånden som vi lærer at bruge ønskets højere frekventser, opdager vi hurtigt, at vi ved at vælge denne frihed på egne vegne også giver den til andre gennem eksemplets magt, gennem kærlighed til Selvet og ved at vise, at frihed til at vælge er en guddommelig ret og en styrke i sig selv.

 

Ansvar

 

Hvor kommer da vores ansvar ind??  Over for en fremmed, der ligger såret i vejkanten, har vi et ansvar uden for “mig”.  Over for vores børn og vores familie har vi, hvis vi elsker dem, sådan som vi påstår, det ansvar at bruge vores lys og styrke til at lære dem ting og vise dem vej.  Så, er det egoistisk at ønske sig noget??  Helt afgjort!!  Det er guddommelighed også.  Valget er ikke altid nemt, men det er helt sikkert nødvendigt, hvis man skal sætte sig ud over den samfundsbetingede bevidstheds begrænsninger.  Det fører os frem til, hvad hele denne artikel handler om :  LØVEN OM TILTRÆKNING!  Så find frem til, hvad du ønsker.

 

Vi kan pege på alt, hvad vi ønsker, men så kommer testen.  Kan vi aflægge vores uværdighed, vores skam, vores skyldfølelse og alt det andet, der har at gøre med samfundsbetinget tænkning i stil med : “Du godeste, hvad il de tænke,” og gå på med krum hals??

 

At acceptere vores ret til at ønske og derpå TILLADE os at ønske er den største test, vi nogensinde kommer ud for på denne rejse.  Summa summarum : Dette er en prøve, vi ER NØDT TIL at bestå, hvis vores dybest ønske skal blive ved med at gælde det at blive stærk.

 

“Et ønske, der findes i dit indre og ikke er omgærdet med tvivl, er guddommeligt.  Et ønske, der findes i dit indre og er omgærdet med tvivl, er længsel.”  — Abraham.


Denne artikel er fra “Den Store Spirituelle Legebog”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.