Den fantastiske lære fra Ramala – Kapitel 1 – Del 3

3rd hubble pic for logo

Livets Kredsløb  –  Døden  –  (Del 3)

 

 


At udelukke sjælens indflydelse

En af de former, som døden kan antage, er selvmordet.  Dette kan finde sted, når et menneske beslutter at gøre en ende på sit liv, fordi det ikke kan se sin skæbne i øjnene.  Det kan enten være, fordi følelserne så fuldstændigt behersker kroppen, at de udelukke sjælens indflydelse, så personen af selvmedlidenhed vil ødelægge sin krop, når de krav, som livet stiller, synes for overvældende, eller også kan det skyldes påvirkning fra en a de stimulanser, som mennesket benytter, enten alkohol eller et eller andet narkotikum.

 

I disse tilfælde, når sjælen er blevet tvunget ud af kroppen og ikke længere kan beskytte den, vil legemet kunne bringes til at handle, som det ikke ville gøre, hvis sjælen havde kontrol med det, og et beruset menneske vil på denne måde unødigt kunne udsætte sit liv for fare.  Dette kan foregå på mange måder.  Når først sjælens beskyttende indflydelse er ophævet, kan følelserne gå amok.  Fordi man ikke føler frygt, vil man måske køre for hurtigt eller komme for nær til randen af en afgrund.

 

 

Sjælen træffer beslutning

Der er andre omstændigheder, som kan medføre at et menneske dør før den fastsatte tid.  Jeg vil give to eksempler.  Det første har at gøre med en sjæl, der af egen fri vilje beslutter at bringe det offer at trække sig tilbage for at støtte en anden sjæl, der behøver hjælp under sin jordiske udvikling.  Hvis sjælen mener, at den ved at forlade den fysiske verden kan hjælpe en anden sjæl videre frem, hjælpe den til at tage imod en udfordring, den endnu ikke har mødt, til at lære noget, den i tidligere liv er forblevet uvidende om, så kan den uden at komme i modstrid med Naturens Lov beslutte sig til at vende tilbage, og døden vil indtræde.

 

I et andet tilfælde kan sjælen have fjernet sig så langt fra de skæbneforløb, den egentligt var bestemt for, at den intet yderligere kan lære i sin nuværende inkarnation og heller ikke af det livsmønster, den har tillagt sig, og hvis enhver mulig form for vejledning er blevet ignoreret eller forkastet, så kan sjælen også her, igen af fri vilje, eftersom intet længere kan opnås i denne inkarnation, beslutte, at den vil vende tilbage, for på et senere tidspunkt i Jordens udvikling at begynde forfra på dette liv.  Og igen indtræder døden.  Alle sådanne beslutninger  træffes selvfølgelig på et plan, der ligger over det fysiske.

 

Man kunne måske spørge: ”Hvad sker der i krigstider?”  Det kan være svært at acceptere, men selv under en krig bevarer Naturens Lov sin gyldighed.  En mindre udviklet sjæl kan ikke dræbe nogen, hvis sjæle er mere udviklede, med mindre disse selv tillader det.  Selv de, der

kaster en bombe fra stor højde ned over en by, kan ikke derved dræbe nogen, hvis sjælelige udvikling er mere fremskreden.  Sådan er Loven.  Det er grunden til de såkaldte mirakuløse redninger, hvor en person i et hus undslipper døden, mens alle andre bliver ramt.  Den samme Lov gælder på slagmarken og er afgørende for hvem, der dør, og hvem der overlever.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.