DET HANDLER OM TILLID

11 September 2012 | Inspiration,Tillid,Vejledning | Tags: , ,

Sunrise water 1images

 

Når vi ikke er i kontakt med vores vejledning, har vi i virkeligheden ingen fornemmelse af, hvad vi gør, eller hvor vi er på vej hen.  Så bliver vi konforme (opfører os som får).  Vi følger flokken og tror på vores egne begrænsninger.

 

Kun Lektioner

 

“Men hvad nu, hvis mine ideer ikke virkelig er inspirerede??  Hvad nu, hvis de stammer fra mit behov for at fikse eller f¨succes??  Hvordan kan jeg stole på, at det, der kommer, stammer fra mit udvidede selv eller dem, som vandrer med mig??”

 

Når vi tror på, at samfundet vil dømme eller såre os, gør vi alt, hvad vi kan, for at undgå at lave fejl.  Men det er simpelthen en tankegang præget af samfundsbetinget bevidsthed.  I virkeligheden er der ikke noget, der hedder fejl — kun lektioner, vi kom hertil for at lære.

 

Indre Vejledning eller Vores Intellekt

 

Det er ikke nemt at stole på vores indskydelser;   vi kan altid godt lide at tvivle på os selv.  Vi vil gerne have bekræftet, at det, vi får, er den ægte vare direkte fra vores udvidede Selv.  Vi ønsker dokumentation eller en form for troværdighed bag vores ideer, som kan bevise, at de er ægte og ikke bare mere af vores lavfrekvente frygte.  Vi ønsker et sæt regler UDEN FOR os selv, som vi kan spille spillet efter.  Vi er så usikre på os selv, når det drejer sig om at stole på vores indre vejledning, at når der KOMMER en inspireret tanke, forsøger vi som regel at intellektualisere den eller tilsidesætte den for at føle os sikre og trygge.

 

At Få Kontakt

 

Sandheden er, at Universet ikke giver os certifikater på autentiske inspiration;  det giver os kun følelser.  Hvis vi ikke lærer at få kontakt med det, der føles godt, glipper den kontakt til vores uendelige intelligens som kan give os svar på alle vores problemer.

 

Dit indre væsen/udvidede Selv er omærksomt på hvert eneste ønske, du har, på alle dine overbevisninger og alt, hvad du stræber efter.  Kundgør din HENSIGT om, at du vil lære at stole på de ideer, som udløser et anfald af begejstring.  De kommer flyvende på vinger af positiv energi.  Lær at stole på dine følelser.

 

Følg Dine Impulser

 

Under alle omstændigheder bliver det, vi ønsker, frembragt, men vi tillader ikke, at det kommer os i hænde, på grund af de gamle vibrationsmønstre.  Vi stoler ikke på det, vi opfatter.  Og dog er der intet, som er mere værdifuldt end at følge vores impulser. Stol på dem frem for alt.  Hvis en million stemmer siger ét, og dine impulser siger noget andet, så følg dine impulser.  Dit indre væsen vil aldrig lade dig i stikken!

 

Dit Vejledningssystem

 

Vidste du, at dit vejledningssystem aldrig lukker ned??  Hvert eneste øjeblik hver eneste dag bliver du vejledt, instrueret, blidt manøvreret eller sommetider slået oven i hovedet med en kosmisk bjælke.  Så nu, hvor du lærer at lytte, er næste skridt at have tillid.  Når en tanke føles god, er du i harmoni med dine hensigter.  Forfølg den og se, hvad der sker.  Husk, hvis det føles ubehageligt eller virker, som om det vil være vanskeligt at gøre, er det ikke en inspireret handling.  Men hvis den medfører et anfald af begejstring, så stol på den, følg den, GØR DET!

 

Den eneste måde, vi kan “høre” inspiration på, er, når vi svinger med en høj, positiv vibration.  Så sammenligner vi OS med DET.  Inspiration har udelukkende og altid en høj vibration….. det er derfor, vi har det godt, når vi modtager den.

 

Denne artikel er fra “Den Store Spirituelle Legebog”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.