MÅNENS INDFLYDELSER — DEL 2

28 September 2010 | Hellige geometri | Tags: ,

 

 

the moon 8

 

 

 

Jordens Hellige Geometri

 

Månen blev skabt og anbragt i en nøje bestemt bane om Jorden, så den kunne udøve visse betydningsfulde indflydelser på den.  Mennesket er i dag begyndt at blive klar over den matematik, der er kendt som Jordens hellige geometri.  De samme matematik kan på et højere niveau finde anvendelse på de himmelske sfærers geometri, for hver af planeterne er anbragt i en bane om Solen og roterer på en given måde, der bestemmes af nøjagtige og veldefinerede kosmiske formler.

 

 

I svundne Tider har mennesket erkendt og anvendt disse formler, og de vil blive genopdaget i den Nye Tid.  Afstanden mellem Jorden og Månen er meget kritisk, og det er livsvigtigt, at mennesket ikke forstyrrer denne balance.

 

 

Den Skrøbelige Ligevægt

 

Skønt mennesket har nået Månen i sine rumskibe, var hans motiver for at tage dertil ikke korrekte.  Desuden har den brug, som han har gjort af Månen med sine eksperimenter og sin opførsel på den, på ingen måde bidraget til at bevare denne kritiske ligevægt, og ved at bringe raketladninger til sprængning, og ved andre eksperimenter på Månens overflade, har han bragt denne skrøbelige ligevægt i fare.  Den bestemmes og opretholdes af de juveler, der findes inden i både Månen og Jorden.  Funktionen af de juveler, ved hjælp af hvilke de to himmellegemer roterer i ligevægt, kan sammenlignes med den funktion, som stenene har i et urværk.  Hvis man giver et ur et stød og derved forrykker mekanismen, kommer det ud af balance og går i stå:  på samme måde fungerer ligevægtsmekanismen mellem Jorden og Månen.

 

Naturligvis har de mange væsener på Månen sammen med deres brødre fra de andre planeter hjulpet til at modvirke følgerne af menneskets naive eksperimenter.  Men mennesket burde blive klar over, at han ved disse eksperimenter risikerer ikke blot Månens men også Jordens eksistens, for hvis han bragte en hvilken som helst større bombe til sprængning på Månen, ville den skrøbelige ligevæaft mellem de to kloder blive tilintetgjort.  Hvis man svinger en bold i en snor om sin finger og så pludselig giver slip, flyver bolden væk.  På lignende måde ville de to kloder flyve fra hinanden, hvis mennesket forstyrrede ligevægten mellem dem, og den balance, som gælder for livet både på Jorden og Månen, ville blive tilintetgjort for aldrig igen at blive genoprettet.

 

 

Menneskets Uvidenhed

 

Når mennesket stort set er uvidende om de usynlige indflydelser på Jorden, hvordan kan man så forvente, at han skal være opmærksom på indflydelserne på Månen??  Ligesom mennesket overvejende er uvidende om elementalernes tilstedværelse, om feerne og ånderne, og englene og de mange væsener som findes på astralplanet, og ligesom han er uvidende om liv på nogen af de andre planeter inden for Sollegemet, således kan han heller ikke forestille sig liv på Månen.

 

Men der findes virkelig liv på Månen.  En hel civilisation af væsener bor i dens indre.  Selv om de er skabt på samme måde som mennesket, vill I ikke genkende dem som menneskelige væsener, fordi deres legemer er anderledes dannet, og de ikke er nær så høje.  Men de eksisterer i et højtudviklet samfund under Månens overflade.

 

 

Jordens Tjenere

 

Husk at hver sjæl som inkarnerer på en planet bygger sig et legeme, der passer til den pågældende planet,  I, som bor på Jorden, bygger jer det legeme, som er bedst egnet til livet på Jorden.  I bruger denne Jords stof til at bygge jer et fysisk legeme, og de mekanismer, som findes i det, kan netop bruge luftens ilt, vandet og Jordens frugter.  Jeres legemer er beregnet til at leve i det temperaturområde, som er fremherkende på Jorden.  På samme måde bygger de væsener, som bor på Månen, deres legemer i overensstemmelse med de forhold, der herske   dér.

 

Mennesket véd en smule om disse forhold, og hvis han skulle sætte sig ned og regne ud, hvilken form for legeme der var nødvendig for livet på Månen, ville han måske kunne finde ud af, hvilken form det har antaget, før disse fakta bliver fundet på anden vis.  Månen blev sat i sin bane omkring Jorden for at hjælpe denne i sin udvikling.  Månevæsenerne er Jordens tjenere.  Deres udvikling forløber anderledes end jeres.  De har ikke modtaget det frie valgsgave, som I har fået af jeres Skaber, for at I derigennem kan øge jeres bevidsthed.  De styres af andre kræfter.  De udfører den rolle, som er pålagt Månen, og de hjælper Jorden, når det behøves.  I modtager uophørligt og regelmæssigt deres kraft i takt med Månens faser.

 

 

Jordens Åndelige Tal  –  4

 

Det åndelige tal, efter hvilket stoffet på Jorden vibrerer, er fire.  I kender stoffets fire Riger, de fire race, de fire verdenshjørner, de fire årstider og så videre.  Månen, der i jeres tjeneste vibrerer ifølge dette tal, har fire faser eller kvarterer.  Hver af Månens faser svarer til et af stoffets Riger på Jorden, og under hvert af den kvarterer bruger det tilsvarende Rige den kraft, som Månen udsender i overensstemmelse med Rigets beskaffenhed og dets kosmiske formål på Jorden.  Mennesket kan godtage, at Månen bevæger vandene på Jorden, fordi han kender tidevandsbevægelserne og har bevist, at den er ansvarlig for dem.

 

Er det ikke besynderligt, at mennesket, når han ved, hvordan Månen er ansvarlig for tidevandet, ikke prøver at se længere, for hvis Månen kan bevirke dette, er der sikkert mange andre ting, den også kan udføre.  I den nuværende tidsalder består menneksets fysiske legeme a halfems procent vand.  Kan Månen ikke påvirke det??  Selvfølgelig kan den det!!  Den indflydelse gælder ikke blot havets vande og væsken i menneske-legemet, men hvert eneste aspekt af Skabelsen på Jorden.

 

 

Artiklen fortsættes….. (Del 3)

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.